frågor och svar om fordonsförsäkring

För företag
Här svarar vi på vanliga frågor som rör bil- och andra fordonsförsäkringar. Vad gäller om du kör utanför Sverige och vem är egentligen ansvarig vid en krock? Vi svarar på alla typer av frågor gällande fordon.

Fler frågor och svar

Är det annan självrisk om föraren är under 24 år?

Nej, i våra fordonsförsäkringsvillkor för företag finns ingen extra eller särskild självrisk för vagnskadeförsäkringen pga. förarens ålder, sådan finns bara för Trafik- och Bilansvarsförsäkring.

Vad gäller om jag övningskör med en familjemedlem i företagsbilen?

​Det finns inget särskilt i våra villkor kring övningskörning för att det är just en företagsbil. Men övningskörningen måste förstås gå korrekt till i alla avseenden, t.ex. att nödvändiga tillstånd finns och att övningslärarens körkort ger denne behörighet att föra fordonet m.m.

Hur försäkrar jag verktygen i företagsbilen?

Du behöver köpa till en tilläggsförsäkring som heter egendom i bil.

Vad gäller om nycklarna blir inlåsta i bilen?

Om bilen hade försäkringsomfattning "Räddning" vid tillfället där bilnyckeln blev inlåst i bilen bör du anmäla skadan. Försäkringsvillkoren medger inte ersättning för den skadade rutan. Men med de uppgifter du lämnat om händelsen kan försäkringen ersätta vad som motsvarar kostnad för bärgning till närmaste verkstad som hade kunnat öppna bilen eller för låsöppning på platsen. Självrisken framgår av försäkringsbrevet.

Gäller försäkringen för stenskott?

Om skadan är på vindrutan ersätts skadan genom bilens glasförsäkring. Din självrisk framgår av försäkringsbrevet och du kontaktar en glasmästare för att få det årgärdat.

Sitter skadan någon annanstans på bilen kan du få ersättning genom din vagnskadeförsäkring. 

Får jag låna ut en leasingbil?

Som försäkringsgivare har vi inga synpunkter på vem som ert företag låter använda bilen. Ert företag kan möjligen ha restriktioner för hur tjänstebilsinnehavarna får använda bilarna men det är, som sagt, inget vi lägger oss i.