Gäller min bilförsäkring utomlands?

Ja det gör den.

Fordonsförsäkringen gäller inom Europa, med viss utvidgning till utomeuropeiska medelhavsländer. Detta kallas för Gröna Korts-samarbetet. Motorfordon från de anslutna länderna kan fritt köras över gränserna utan att någon särskild trafikförsäkring behöver tecknas i respektive land. 

Via länkarna nedan kan du läsa om vilka länder som ingår i Gröna Korts-samarbetet. Där framgår också till vilka länder du behöver ha ett bevis på att ditt fordon är trafikförsäkrat, ett så kallat Grönt Kort. Ta också gärna med dig fordonets registreringsbevis, vilket kan krävas i vissa länder.

Länder som ingår i Gröna Kort-samarbetet