Vad säger försäkringen om tätskikt vid renovering av badrum?

Fastighetens försäkring gäller till följd av oförutsedd utströmning av vatten från badrum, duschrum eller annat våtutrymme som har golvbrunn och som är byggt enligt den byggnorm och de branschregler samt branschens råd och anvisningar som gällde vid byggnads- eller installationsstillfället. Det innebär alltså om BKR avråder från denna metod gäller inte fastighetens vattenskadeförsäkring.

Vid utströmning från avlopps- eller värmeledning eller våtutrymme är det däremot bostadsrättshavaren som ska ansvara för skada på sådan egendom som han har underhållsansvar för enligt bostadsrättslagen eller bostadsrättsföreningens stadgar.

Om fastigheten har ett kollektivt bostadsrättstillägg hos If så gäller liknande bestämmelser även där.