Vad säger försäkringen om tätskikt vid renovering av badrum?

Frågat av Peter

Fråga:

En medlem i vår bostadsrättsförening har bett om tillstånd att renovera sitt badrum själv genom att kakla på redan kaklade väggar och lägga klinker på befintlig plastmatta. BKR avråder från att göra så och skriver att befintliga tätskikt ska tas bort innan man renoverar, eller besiktas och godkännas av tillverkaren. Täcker försäkringen eventuella vattenskador som skulle kunna uppstå p.g.a en sådan renovering?

Svar:

Hej Peter,
Fastighetens försäkring gäller till följd av oförutsedd utströmning av vatten från badrum, duschrum eller annat våtutrymme som har golvbrunn och som är byggt enligt den byggnorm och de branschregler samt branschens råd och anvisningar som gällde vid byggnads- eller installationsstillfället. Det innebär alltså om BKR avråder från denna metod gäller inte fastighetens vattenskadeförsäkring.

Vid utströmning från avlopps- eller värmeledning eller våtutrymme är det däremot bostadsrättshavaren som ska ansvara för skada på sådan egendom som han har underhållsansvar för enligt bostadsrättslagen eller bostadsrättsföreningens stadgar.

Det framgår inte av frågan om fastigheten har ett kollektivt bostadsrättstillägg i If. Om så är fallet så gäller liknande bestämmelser även där. Men för säkerhetsskull kontrollera med bostadsrättshavaren om bostadsrättstilläggsförsäkring finns tecknat och vilka villkor som gäller.

Med vänlig hälsning
Sara Berglund