Vad kan hända om jag installerar en lågpriskran istället för en dyr?

Det finns i Ifs villkor för byggnader, t.ex. en fastighetsförsäkring, inga speciella krav på installerat material eller att installationen ska utföras av fackman med viss utbildning. Om en vattenskada sker i byggnaden som en följd av en bristfällig rörinstallation utfört av en rörledningsfirma, gäller vattenförsäkringen för fastighetsägaren för den skada på byggnaden som utströmningen orsakar. Det försäkringsbolag som har betalat ersättning för vattenskadan har möjligt att regressa mot rörledningsfirman, om rörledningsfirman kan anses ha vållat vattenskadan genom vårdslöshet.

Det är naturligt att en seriös fackman installerar material enligt materialleverantörens anvisningar och enligt gällande branschregler. Det gäller inte minst inom din bransch eftersom ett felaktigt utfört arbete kan få stora konsekvenser för din beställare i form av dyra vattenskador. Det betyder inte att du inte kan installera "billiga" blandare från något av de företag du nämner.