Måste hyreskontraktet stå på bolaget vid försäkring av lokal?

I hyreskontraktet framgår det vem som ansvarar för underhåll och reparationer och ibland även vem som ska teckna försäkring. Det innebär alltså att hyreskontraktet ska skrivas över på handelsbolaget för att försäkringen ska ersätta skador på lokalen.

Det kan även anges i hyreskontraktet att man är ersättningsskyldig för fast inredning i lokalen och då ska man se till att försäkringen även omfattar det.