Vilken försäkring gäller för samfällighet vid skador orsakat av motordrivet fordon?

Frågat av Ulf

Fråga:

Hej ! Vi har en försäkring för vår samfällighet. En bil backade med kraft in i ett av föreningens garage. Bilen var stulen och polisen grep två män som försökte själa en dyrare MC, vilket misslyckades. Skadorna på garageporten blev omfattande men går att reparera. Vilken försäkring kommer i fråga här? Förövarna har inga medel. Kan bilförsäkringen komma i fråga? Finns det något skydd i den utomordentligt omfattande försäkringen för samfälllighet?

Svar:

Hej Ulf! Samfällighetsförsäkringen betalar inte skador som orsakas av trafik med motordrivet fordon för vilket trafikskadelagen gäller. Skälet är att sådana skador omfattas av bilens försäkring alternativt Trafikförsäkringsföreningen, om fordonet är okänt.

Om det aktuella fordonet har en gällande trafikförsäkring kan skadorna betalas genom den även om fordonet vid olyckstillfället var stulet. Då vänder man sig alltså till det bolag där den försäkringen finns. Skulle det vara så att fordonet saknat gällande trafikförsäkring kan man vända sig till Trafikförsäkringsföreningen för att få ersättning. Troligen har du tillgång till den vållande bilens registreringsnummer eller att det finns angivet på polisrapporten. Då kan du kontakta vår skadeavdelning eller Bilregistret (numera Transportstyrelsen) för att få reda på om bilen var försäkrad och i så fall var.

Hälsningar
Michael Domeij