Vilken försäkring gäller för samfällighet vid skador orsakat av motordrivet fordon?

Samfällighetsförsäkringen betalar inte skador som orsakas av trafik med motordrivet fordon för vilket trafikskadelagen gäller. Skälet är att sådana skador omfattas av bilens försäkring alternativt Trafikförsäkringsföreningen, om fordonet är okänt.

Om det aktuella fordonet har en gällande trafikförsäkring kan skadorna betalas genom den även om fordonet vid olyckstillfället var stulet. Då vänder man sig alltså till det bolag där den försäkringen finns. Skulle det vara så att fordonet saknat gällande trafikförsäkring kan man vända sig till Trafikförsäkringsföreningen för att få ersättning.