Frågor och svar om fastighetsförsäkring

Vad är det som gäller om det uppstår en vattenskada i fastigheten? Vem står för åldersavdrag och vad händer om jag förbigår BKRs branschregler? Här får du svar på viktiga frågor och koll på varför du kan behöva en fastighetsförsäkring.

Fler frågor och svar

Vilka regler gäller för åldersavdrag på fastighet?

Frågat av Leif

Fråga:

​Gäller åldersavdrag på fastighet som jag äger, även om om man tar en firma som relinar hela avloppssystemet som garanterar 10 år på arbetet? Huset är från år 1959.

Svar:

​Hej Leif! Relining görs med olika metoder och vår erfarenhet är att det inte är lika skadeförebyggande som att göra ett stambyte. Därför kommer ett vanligt åldersavdrag göras vid eventuell skada på din fastighet byggd 1959.

Med vänlig hälsning
Sara Berglund

Vilket ansvar har hyresgästen i hyrd lokal om han orsakat en skada?

Frågat av Petter

Fråga:

Hej! Om ett företag hyr in sig i en industrilokal, är det standard/lagstadgat att hyresvärden står för försäkring för skador som orsakas av hyresgästens produktion (t.ex. om en maskin börjar brinna och hela anläggningen brinner upp)? Bör hyresgästen teckna någon egen försäkring?

Svar:

Hej Petter! Nej det finns ingen lag om detta. Fastighetsägarens försäkring ersätter skadorna på byggnaden samt egendom som hyresvärden försäkrat genom sin försäkring och eventuellt den hyresförlust som kan uppstå . I exemplet där en maskin börjar brinna så kommer troligen hyresgästen att drabbas av ekonomisk förlust och det omfattas inte av hyresvärdens försäkring. Så hyresgästen bör teckna en egen försäkring för varor, maskiner och inventarier samt avbrotts-, ansvars-, och rättskyddsförsäkring.

Hälsningar
Sara Berglund

Gäller fastighetsförsäkringen för övernattningslägenhet?

Frågat av Marianne

Fråga:

Jag undrar om vår fastighetsförsäkrning täcker eventuella skador som kan uppstå på eller på grund av boende i vår övernattningslägenhet.

Svar:

Hej Marianne!

Er egendomsförsäkring för fastigheten betalar ersättning till er om skador uppstår vid bl.a. brand, storm, översvämning, vattenläckor, inbrott, rån och skadegörelse. Om det t.ex. börjar brinna i övernattningslägenheten så betalar If ersättning men det är svårt att generellt svara på din fråga då orsaken till skadan är avgörande.

Med vänlig hälsning
Sara Berglund

Vilken utbildning krävs för heta arbeten säkerhetsregel 3?

Frågat av Lars

Fråga:

Hej! Jag har en fråga om heta arbeten. Det är ju en regel nr 3 i säkerhetsreglerna.
Vilken utbildning kräver ni på den som ska godkänna sådana arbeten på företaget?
Hur ofta ska man göra sådana bedömningar för att vara godkänd?
Vad händer om man inte rådfrågat brandmyndigheten?

Svar:

Hej! Säkerhetsregel nr 3 avser brandfarlig vara och då ska lagen om brandfarliga och explosiva varor uppfyllas för verksamhetsinnehavaren. Den som bedriver eller låter bedriva heta arbeten i sådan miljö ska skriftligen utse en tillståndsansvarig. Den ansvarige ha gått i utbildning i SBF:s regi.

Ska arbeten utföras av er i sådan miljö krävs att ni har utbildning i heta arbeten samt att ni har ett giltigt certifikat. Det förnyas vart 5:e år. Följs inte säkerhetsföreskrifterna och en skada inträffar görs ett avdrag från ersättningen med 30 % dock lägst 20.000 kr och högst 400.000 kr.

Hälsningar Sara

Måste köksblandaren ha separat avstängning?

Frågat av Andreas

Fråga:

Hej! Jag ska installera tvätt- och diskmaskin. Måste köksblandaren vara av sådan typ med separat avstängning uppe på själva armaturen eller kan vi koppla en ballofix på vardera vattenrör före T-koppling till tvätt och disk?

Svar:

Hej! Det viktiga är att du har möjlighet att kunna stänga av vattnet till disk- och tvättmaskinen. På vilket sätt detta sker enligt dina två förslag saknar ur försäkringssynpunkt betydelse – det viktiga är att monteringen sker fackmannamässigt. Och naturligtvis att du stänger av vattnet när maskinerna inte används.

Hälsningar Roger

Parkeringsgarage - vägguppbyggnad tillräcklig för skyddsklass 2?

Frågat av Simon

Fråga:

Jag har ett företag som har lokaler i ett privat parkeringsgarage för ca. 50 bilar. Nu skall vi expandera i garaget och bygga ny yttervägg. Är följande konstruktion sett inifrån OK för skyddsklass 2? Gips, gips, träregel, gips, gips, räfflad plåt.

Svar:

Hej Simon! Ja, den väggkonstruktion du beskriver godkänner vi för företag med krav på inbrottsskydd i skyddsklass 2, förutsatt att stålplåten har en tjocklek om minst 0.6 mm.

Hälsningar Roger