Duschrum med träpanel - vad händer om jag förbigår BKRs branschregler?

Vattenskador i våtrum är en av de vanligaste vattenskadorna och det är av stor vikt att arbeten i våtutrymmen utförs fackmannamässigt enligt gällande branschregler. Att montera en träpanel på en av väggarna i ett duschrum strider mot BKRs. branschregler. Ifs villaförsäkring ersätter oberäknad utströmning av vatten från duschrum som har golvbrunn och som är byggt enligt den byggnorm och de branschregler samt branschens råd och anvisningar som gällde vid byggnads- eller installationstillfället.

Om du har en entreprenad- och montageförsäkring hos oss gäller som säkerhetsföreskrift i våtutrymmen att arbetet ska vara fackmannamässigt utfört enligt materialleverantörens typgodkända anvisningar och enligt gällande branschregler. Skadan ska dessutom vara oförutsedd.

Enligt Konsumenttjänstlagen har du också en avrådningsplikt till din beställare att inte utföra en tjänst som strider mot gällande branschregler.

Sammanfattningsvis avråder vi således dig från att inte utföra arbetet enligt BKRs regler. Med stor sannolikhet kommer ev vattenskador i duschrummet inte att betalas, om arbetet inte utförts enligt gällande branschregler.