Duschrum med träpanel - vad händer om jag förbigår BKRs branschregler?

Frågat av Tomas

Fråga:

Hej! Mitt företag renoverar ett duschrum åt en kund som vill ha kakel på tre av väggarna och träpanel på den fjärde väggen. Han har kollat upp och fått till svar att det ska vara OK, om man målar med linoljefärg och tätar alla eventuella springor. Kunden kommer själv att utföra målningsarbetet. Jag vill bara kolla att min företagsförsäkring täcker det ifall olyckan skulle vara framme? Jag frångår ju BKRs branschregler. Tacksam för svar. ​

Svar:

Hej Tomas,

Vattenskador i våtrum är en av de vanligaste vattenskadorna och det är av stor vikt att arbeten i våtutrymmen utförs fackmannamässigt enligt gällande branschregler. Att montera en träpanel på en av väggarna i ett duschrum strider mot BKRs. branschregler. Ifs villaförsäkring ersätter oberäknad utströmning av vatten från duschrum som har golvbrunn och som är byggt enligt den byggnorm och de branschregler samt branschens råd och anvisningar som gällde vid byggnads- eller installationstillfället.

Om du har en entreprenad- och montageförsäkring i If gäller som säkerhetsföreskrift i våtutrymmen att arbetet ska vara fackmannamässigt utfört enligt materialleverantörens typgodkända anvisningar och enligt gällande branschregler. Skadan ska dessutom vara oförutsedd.

Enligt Konsumenttjänstlagen har du också en avrådningsplikt till din beställare att inte utföra en tjänst som strider mot gällande branschregler.

Sammanfattningsvis avråder vi således dig från att inte utföra arbetet enligt BKRs regler. Med stor sannolikhet kommer ev vattenskador i duschrummet inte att betalas, om arbetet inte utförts enligt gällande branschregler.