Vem ska stå för åldersavdraget vid vattenskada pga. sönderrostad avloppsstam?

Frågat av Olle

Fråga:

​Vid en vattenskada pga. sönderrostad avloppsstam, där bostadsrättsägares badrum och hall är förstört. Vem ska vid återuppbyggnaden stå för ev. åldersavdrag? Föreningen eller bostadsrättsägaren?

Svar:

​Vid ett sönderrostat avlopp så fördelas ersättningen mellan fastighetens försäkring och bostadsrättstillägget enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar. I den situation som du beskriver skulle fastighetens försäkring normalt ersätta skadorna på fastighetens stomme, trappuppgångar etc. Vad avser skadorna du beskriver i bostadsrätten ersätter fastighetens försäkring borttagning av skadat material, uttorkning av utrymmet samt uppsättning av nytt gips. Bostadsrättstillägget ersätter fast inredning i bostadsrätten exempelvis tapeter, kakel och golv.

I det scenario du beskriver används bostadsrättstilläggets åldersavdrag vid beräkning av ersättning för skadorna i din lägenhet.

Med vänlig hälsning
Sara Berglund