Fullvärdesförsäkring - vad innebär det?

Fråga:

Vad betyder det att en byggnad är fullvärdesförsäkrad?

Svar:

Det betyder att ersättningen som betalas ut vid en skada ej är begränsad av något fördefinierat belopp. Till grund för premiesättningen ligger istället en värderingsmetod som bygger på till exempel kvadratmeter och antal våningar. Skadevärderingsreglerna gäller precis som vanligt, skillnaden är att du som kund inte behöver oroa dig för att det belopp du anger ej ska räcka till vid en skada. Som vanligt är det viktigt att tänka på att uppdatera de uppgifter du angett om det sker några förändringar, till exempel vid en ny-, till- eller ombyggnad.

Hälsningar Fredrik

Pris på försäkring

Börja med att fylla i ditt organisationsnummer.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer