Grönt kort för bil och mc

Grönt kort – ett försäkringsbevis som behövs i vissa europeiska länder
Gröna kort-systemet omfattar i huvudsak europeiska länder. Motorfordon från anslutna länder kan fritt köras över gränserna utan att särskild trafikförsäkring behövs. För resa till vissa länder behövs dock ett bevis om att fordonet är trafikförsäkrat, ett så kallat Grönt kort.
Om du tar med husvagn eller annat släpfordon utomlands gäller den svenska trafikförsäkringen även för skador husvagnen eller släpet orsakar någon annan. Om du ska bila i ett land som kräver att du har med dig ett Grönt kort, ska släpfordonets registreringsnummer stå på det Gröna kortet.

Regler för vissa länder

​I tabellen nedan hittar du vad som gäller för specifika länder. Det är antingen att du måste ha med dig Grönt Kort, att vi rekommenderar det även om det formellt inte krävs, eller att din bil måste vara utrustad med en av oss godkänd elektronisk startspärr – Immobilizer – och att bilens registreringsnummer är ingraverat i samtliga glasrutor.

Om du till exempel ska resa till våra nordiska grannländer eller till västra Europa behöver du inte ta med Grönt Kort. De länder som inte kräver att du har med Grönt Kort finns inte med i tabellen.

Land

Grönt kort och registeringsbevis

Elektronisk startspärr krävs

Grönt kort rekommenderas

Albanien
X
X
Bilen ska vara utrustad med elektronisk startspärr – Immobilizer. Bilens registreringsnummer ska vara ingraverat i samtliga rutor på bilen.
Azerbajdzan
X
X
Bilen ska vara utrustad med elektronisk startspärr – Immobilizer. Bilens registreringsnummer ska vara ingraverat i samtliga rutor på bilen. 
Bosnien-Hercegovina
X
X
Bilen ska vara utrustad med elektronisk startspärr – Immobilizer. Bilens registreringsnummer ska vara ingraverat i samtliga rutor på bilen. 
Bulgarien
X
X
Bilen ska vara utrustad med elektronisk startspärr – Immobilizer. Bilens registreringsnummer ska vara ingraverat i samtliga rutor på bilen. 
Estland
X
X
Bilen ska vara utrustad med elektronisk startspärr – Immobilizer. Bilens registreringsnummer ska vara ingraverat i samtliga rutor på bilen.

Iran

X

Israel

X

Italien

X
Kroatien
X
X
Bilen ska vara utrustad med elektronisk startspärr – Immobilizer. Bilens registreringsnummer ska vara ingraverat i samtliga rutor på bilen. ​​
Lettland
X
X
Bilen ska vara utrustad med elektronisk startspärr – Immobilizer. Bilens registreringsnummer ska vara ingraverat i samtliga rutor på bilen. ​​
​Litauen
X
X
Bilen ska vara utrustad med elektronisk startspärr – Immobilizer. Bilens registreringsnummer ska vara ingraverat i samtliga rutor på bilen. 
Makedonien
X
X
Bilen ska vara utrustad med elektronisk startspärr – Immobilizer. Bilens registreringsnummer ska vara ingraverat i samtliga rutor på bilen. 

Marocko

X
Moldavien
X
X
Bilen ska vara utrustad med elektronisk startspärr – Immobilizer. Bilens registreringsnummer ska vara ingraverat i samtliga rutor på bilen. 
Montenegro
X
X
Bilen ska vara utrustad med elektronisk startspärr – Immobilizer. Bilens registreringsnummer ska vara ingraverat i samtliga rutor på bilen. ​​
Polen
X
X
Bilen ska vara utrustad med elektronisk startspärr – Immobilizer. Bilens registreringsnummer ska vara ingraverat i samtliga rutor på bilen. 
Rumänien
X
X
Bilen ska vara utrustad med elektronisk startspärr – Immobilizer. Bilens registreringsnummer ska vara ingraverat i samtliga rutor på bilen. 
Portugal
X
X
Bilen ska vara utrustad med elektronisk startspärr – Immobilizer. Bilens registreringsnummer ska vara ingraverat i samtliga rutor på bilen. ​
Ryssland
X
X
​​Bilen ska vara utrustad med elektronisk startspärr – Immobilizer. Bilens registreringsnummer ska vara ingraverat i samtliga rutor på bilen. ​​
Serbien
X
X
Bilen ska vara utrustad med elektronisk startspärr – Immobilizer. Bilens registreringsnummer ska vara ingraverat i samtliga rutor på bilen. ​​
Slovenien
X
X
Bilen ska vara utrustad med elektronisk startspärr – Immobilizer. Bilens registreringsnummer ska vara ingraverat i samtliga rutor på bilen. ​​​
Slovakien
X
X
Bilen ska vara utrustad med elektronisk startspärr – Immobilizer. Bilens registreringsnummer ska vara ingraverat i samtliga rutor på bilen. ​​
Spanien
X
Tjeckien
X
X
Bilen ska vara utrustad med elektronisk startspärr – Immobilizer. Bilens registreringsnummer ska vara ingraverat i samtliga rutor på bilen. ​​
Tunisien
X
Turkiet
X
Ukraina
X
X
Bilen ska vara utrustad med elektronisk startspärr – Immobilizer. Bilens registreringsnummer ska vara ingraverat i samtliga rutor på bilen. ​​
Ungern
X
X
Bilen ska vara utrustad med elektronisk startspärr – Immobilizer. Bilens registreringsnummer ska vara ingraverat i samtliga rutor på bilen. ​​
Vitryssland
X
X
Bilen ska vara utrustad med elektronisk startspärr – Immobilizer. Bilens registreringsnummer ska vara ingraverat i samtliga rutor på bilen. ​​

Särskilda regler för Kosovo

Gröna Kortet gäller för närvarande (år 2014) inte eftersom Kosovo inte är medlemsstat i FN. Den svenska trafikförsäkringen gäller alltså inte, vilket innebär att du måste köpa en särskild trafikförsäkring vid gränsen till Kosovo.

Ska du köra utomlands med hyrbil eller leasingbil

Ta med:
  • Registreringsbevis i original
  • hyreskontrakt i original
  • Grönt kort.