Mc-försäkring

Mc-försäkring

Motorcykelförsäkringen kryddar frihetskänslan med trygghet, och du kan utrusta din mc-försäkring med en extra olycksfallsförsäkring.

Äger du en mc måste du ha en trafikförsäkring enligt lag. Du kan sedan välja om du vill ha en halvförsäkring eller helförsäkring beroende på hur du vill försäkra din mc. Ställer du av motorcykeln hos Transportstyrelsen under delar av året kan du ha en avställningsförsäkring, som bland annat gäller vid stöld och skadegörelse.


 • Ingen självrisk med spårsök

  Med fungerande positioneringssystem – spårsök – kopplat till larmcentral, slipper du självrisken.

 • Maskinskadeförsäkring tung mc

  Fel på flera av mc:ns mest vitala delar – som motor, växellåda och ABS-bromsar – ersätts.

 • Skadejour dygnet runt

  Skadejouren hjälper till om något händer. Den är öppen dygnet runt.​​​

Jämför innehållet Hel Halv Trafik
Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen lämnar ersättning för alla personskador och skador på andra personers egendom som du orsakat med motorcykeln. Trafikförsäkring måste du ha enligt lag, och det är den minsta omfattning du kan välja på din mc-försäkring. Trafikförsäkring gäller utan självrisk.

Stöld och skador efter stöldförsök

Vid stöld får du ersättning för en motsvarande mc om den inte återfinns inom 30 dagar. Om den hittas får du ersättning för eventuella skador som uppkommit på motorcykeln. Med stöldförsäkring får du också hjälp med skador som uppstått vid stöldförsök. För att få ersättning vid stöld behöver du följa särskilda säkerhetsföreskrifter, se punkt 6.1.4 i villkor för Motorfordon.

 
Brand

Försäkringen gäller för skador på motorcykeln som orsakats av brand, blixtnedslag, explosion  eller skada på elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador.

 
Maskinskada

Ger ersättning för fel på flera av motorcykelns mest vitala delar som till exempel motor, växellåda och ABS-bromsar. Maskinskadeförsäkringen ingår endast för tung mc med max. 3 hjul och så länge motorcykeln är yngre än 5 år och inte har körts mer än 10 000 mil.

 
Glasförsäkring

Ger ersättning för skador på vind- och plexiglasskydd som spräckts eller krossats vid exempelvis stenskott.

 
Assistans/räddning

Ger ersättning för hemtransport av förare, passagerare och bagage oavsett typ av driftstopp, även transport av mc till närmaste verkstad. Räddningsförsäkringen gäller i hela det s.k. gröna-kortsområdet. Självrisken är bara 300 kr.

 
Rättsskydd

Om du hamnar i en tvist efter t.ex. en trafikolycka eller vid köp, försäljning eller reparation av motorcykeln kan du få hjälp med advokat- och rättegångskostnader med upp till 200 000 kr.

 
Vagnskada

Med en vagnskadeförsäkring får du ersättning för skador som uppstått på din motorcykel vid t.ex. trafikolycka, om du kört i diket eller om den utsatts för skadegörelse. Du får också ersättning för skador som kan uppstå vid transport av din motorcykel.

   

Tilläggsförsäkring

att komplettera din försäkring med

Olycksfall

Du kan välja till Förar- och passagerarolycksfall som ger extra ersättning med upp till 600 000 kr till förare och passagerare som skadas och får bestående men eller omkommer efter en trafikolycka. Ersättningen gäller utöver den ersättning som lämnas från trafikförsäkringen. 


Ersättning lämnas även för kristerapi av legitimerad psykolog i Sverige, i upp till 10 behandlingstillfällen per försäkrad. ​​​​​​​

Avställningsförsäkring

Ställer du av motorcykeln hos Transportstyrelsen under en längre period, kan du ha en avställningsförsäkring – garageförsäkring – under tiden den är avställd. Det blir billigare så. Du behöver inte heller betala fordonsskatt under tiden som mc:n är avställd.

Avställningsförsäkringen gäller för stöld, brand, vagnskada och rättsskydd, så länge mc:n förvaras i Sverige. Har du halv- eller helförsäkring för motorcykeln, ändras din försäkring automatiskt till en avställningsförsäkring när du ställer av den hos Transportstyrelsen. När du sedan ställer på mc:n igen, ändras din försäkring tillbaka till samma omfattning som tidigare.

Kör du BMW?

Tillsammans med BMW har vi utvecklat en av marknadens bästa helförsäkringar för motorcykel, och erbjuder dig som kör BMW en trygg, bra och prisvärd märkesförsäkring.
BMW MärkesförsäkringSjälvrisker

Om det inträffar en skada och du får ersättning från försäkringen, får du betala en del av skadekostnaden själv. Det är det som kallas självrisk. Självriskens storlek varierar beroende på vilken typ av skada du råkat ut för.

Din självrisk står i ditt försäkringsbrev

Den självrisk du har valt framgår av ditt försäkringsbrev, som du kan hitta på Mina sidor. Du kan logga in på Mina sidor med BankID eller Mobilt BankID.

Självrisker för mc-försäkring
Trafikskada

​​       0 kr
1 000 kr om föraren saknar körkort, var rattfull eller grovt vårdslös.​

Brandskada

​1 000 kr

Glasskada

​200 kr + 20 % av kostnaden​.

Maskinskada

​3 000 kr, 6 000 kr om mc:n körts mer än 8 000 mil.

Om mc importerats av annan än generalagenten: 6 000 kr, 12 000 kr om den körts mer än 8 000 mil.

Räddning/Assistans

​300 kr

Rättsskydd

​​25 % av kostnaderna, lägst 1 500 kr.

Stöldskada

5 000 kr

10 000 kr om motorcykeln inte var låst med två godkända lås.

Har motorcykeln ett godkänt och fungerande positioneringssystem med koppling till larmcentral sänks självrisken med upp till 6 000 kr.

​Vagnskada

Du väljer vilken självrisk du vill ha. Du kan välja: 

Lätt mc: ​1 000 kr eller 2 000 kr.
 
Tung mc: 3 000 eller 6 000 kr.

Om föraren var under 25 år betalar du 1 000 kr i extra självrisk.Villkor och förköpsinformation

Frågor och svar

Vem gäller mc-försäkringen för?

Mc-försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare, om du är motorcykelns verklige ägare och huvudsaklige brukare. Det innebär att du kan bli utan ersättning om du är registrerad som ägare och har köpt försäkring för motorcykeln, trots att du egentligen inte äger den eller huvudsakligen brukar den. Försäkringen gäller inte för yrkesmässig uthyrning eller utlåning mot betalning.

Trafikförsäkringen gäller också för den som skadas till följd av trafikolycka med mc:n.

Vad är försäkrat?

 • Föraren, passageraren och själva motorcykeln.
 • Utrustning som är normal för motorcykeln.
 • Fast monterad stereo och annan elektronisk utrustning, som är konstruerad att användas bara på motorcykeln, högsta ersättningsbelopp är 25 000 kr.

Vad är inte försäkrat?

 • Saker du har med på motorcykeln som inte är mc-tillbehör.
 • Hjälm och annan skyddsutrustning är inte försäkrad mot stöld.

Gäller mc​-försäkringen utomlands?

Ja, motorcykelförsäkringen gäller i Sverige och i de länder som är anslutna till det så kallade gröna kortsystemet.
Läs mer om och beställ Grönt kort ​

Kräver ni att jag använder skyddsutrustning?

Nej, men vi rekommenderar det naturligtvis. Rätt skyddsutrustning är en bra livförsäkring, använd alltid safetyjacket, airbagväst/jacka, mc-stövlar, en kvalitetshjälm och bra handskar.
Läs mer om rätt utrustning för mc-förare​

Behöver jag låsa in mc när jag parkerar hemma?

Nej, men vi kräver att din motorcykel är låst med två skilda godkända lås. Godkända säkerhetslås kan du köpa i If Säkerhetsbutik.

Behöver man serva motorcykeln för att få ersättning?

För att maskinskadeförsäkringen ska gälla fullt ut krävs att motorcykeln servas enligt tillverkarens anvisningar.

Vad ska jag tänka på innan säsongen drar igång?

Vi rekommenderar att du ser över din mc varje år innan säsongen drar igång. Gör du det själv, se till att inhämta tips och kunskap från proffs. Övning på asfalterad bana ger dig bra tips om placering, kurv- och bromsteknik. Sveriges Motorcyklister har ett bra kursutbud, besök gärna www.svmc.se för mer information.

Läs våra säkerhetstips för mc-förare​

Kan jag försäkra min fyrhjuling (Quad)?

Ja, en fyrhjuling registrerad som mc kan du försäkra hos oss.​​​​​​

Vid utlandsresa

Grönt kort

För resa till vissa länder i Europa behövs ett bevis om att mc:n är trafikförsäkrad, ett så kallat Grönt kort. Grönt kort kan du beställa hos oss.
Beställ Grönt kort​

Var gäller mc-försäkringen?

Försäkringen gäller i de länder som är anslutna till det s.k. gröna kortsystemet och vid transport mellan länderna. Vi rekommenderar att du alltid tar med dig registreringsbeviset när du reser utanför Norden.

Försäkringen (exklusive trafikförsäkringen) gäller inte i Iran, Marocko och Tunisien.

Särskilda regler gäller för Kosovo

Ska du köra din mc i Kosovo gäller särskilda regler. Du måste köpa en trafikförsäkring vid gränsen, eftersom Grönt kort för närvarande inte gäller för Kosovo (2014). Anledningen är att Kosovo inte är medlemsstat i FN.
Läs mer om gröna kort-systemet​​

Tips till dig som ska åka utomlands med mc

Att resa med bil eller mc i Europa
När du ska åka långt​​​​​​

Är det något mer du behöver?

Fler försäkringar för dig och dina saker.