Skada i bostadsrätt

En av de vanligaste frågorna vi får handlar om skada i bostadsrätt. Ibland är det svårt att avgöra om orsaken till skadan kommer från din lägenhet eller från grannens, vilken försäkring som gäller och vart du ska vända dig.

Detta ska du göra

  • Förhindra att skadan förvärras. Om det är en vattenskada stänger du av vattentillförseln och torkar upp ordentligt. 
  • Anmäla skadan till bostadsrättsföreningen, som i sin tur anmäler till föreningens försäkring. 
  • Gör en skadeanmälan till oss.
  • Är du osäker på om skadan kommer från din lägenhet eller från grannens, ska även grannen anmäla skadan till sitt försäkringsbolag, oavsett om det finns några synliga skador i den andra bostaden.

Hur går det till?

Bostadsrättsföreningen har ansvar att agera först vid en skada. De ska låta undersöka vad det är som har orsakat skadan och hur mycket som har blivit skadat. Visar det sig efter besiktning att det finns skador bakom ytskikten i bostadsrätten kommer föreningen att börja reparera dessa skador. Det är väldigt vanligt att man behöver riva upp en del för att komma åt att utföra reparation.

Utreda skadeorsaken

Det kan bli aktuellt att behöva utreda orsaken till att skadan uppstått om det till exempel har utförts renovering av en entreprenör eller om du själv har renoverat men inte följt gällande bygg- och branschregler, och att skadan uppkommit på grund av det. Det är bostadsrättsföreningens ansvar att utreda. 

Ditt ansvar enligt bostadsrättsföreningens stadgar

Du som bor i en bostadsrätt har ett eget ansvar enligt bostadsrättsföreningens stadgar. Det kan skilja sig åt mellan stadgar för olika bostadsrättsföreningar. Det är viktigt att du tar reda på vad som gäller i just din förening. Du kan hitta denna information i din förenings stadgar. 

Vilken försäkring gäller?

Bostadsrättsföreningens försäkring

Oavsett orsaken till skadan är det alltid bostadsrättsföreningens försäkring som gäller.

Bostadsrättstillägg

Bostadsrättstillägget gäller för ytskikt och fast inredning. Det finns två varianter:

  • Kollektivt bostadsrättstillägg som bostadsrättsförening har tecknat för alla sina medlemmar hos sitt försäkringsbolag. Då ingår tillägget i din månadsavgift.
  • Eget bostadsrättstillägg som du har lagt till i din hemförsäkring.

Din hemförsäkring

Din hemförsäkring ersätter dina saker, till exempel möbler, som har skadats till följd av skadehändelsen. Försäkringen ersätter även kostnad för annat boende under reparationstiden, om vi bedömer att det är nödvändigt.