Fullmakt

Vi värnar om våra kunders uppgifter och integritet. Därför behöver vi en fullmakt när du företräder en annan person, för att du ska kunna ta del av försäkringsinformation och göra ändringar i någon annans försäkring.

Vad är en fullmakt?

En fullmakt innebär att någon ger dig tillåtelse att vidta vissa åtgärder för dennes räkning. På fullmakten ska det framgå:

  • vad du får göra med stöd av fullmakten
  • vilka parterna är med namn, adress och personnummer
  • giltighetstid för fullmakten
  • fullmakten ska vara underskriven av alla parter.

De flesta fullmakter kan mejlas till oss men en del behöver skickas i original för att vara giltiga.

Var hittar jag en fullmaktsmall?

Vi kan inte ge dig personlig rådgivning hur en fullmakt ska skrivas. Om du ska skriva en fullmakt kan du vända dig till en jurist eller använda dig av en mall hos någon av de tjänster som finns på Internet. Tänk på att en mall inte ersätter kunskapen hos en advokat eller annan jurist. 

Vad gäller för mig?

Beroende på vad ditt ärende gäller kan vi behöva olika underlag som styrker att du får ta del av försäkringar som inte är dina egna. Här kan du läsa om hur du ska göra i olika situationer.

Mer att läsa

Hjälpte denna information dig?

Vad saknade du?

Vi kan inte svara på kommentarer som lämnas här. Dina kommentarer används för att förbättra innehållet på sajten. Om du vill få svar på en fråga kontaktar du vår kundservice.

* Obligatoriskt fält
Formuläret skickas...