Fullmakt

Vi värnar om våra kunders uppgifter och integritet. Därför behöver vi en fullmakt när du företräder en annan person, för att du ska kunna ta del av försäkringsinformation och göra ändringar i någon annans försäkring.

Vad är en fullmakt?

En fullmakt innebär att någon ger dig tillåtelse att vidta vissa åtgärder för dennes räkning. På fullmakten ska det framgå:

 • vad du får göra med stöd av fullmakten
 • vilka parterna är med namn, adress och personnummer
 • giltighetstid för fullmakten
 • fullmakten ska vara underskriven av alla parter.

De flesta fullmakter kan mejlas till oss men en del behöver skickas i original för att vara giltiga.

Vi kan inte ge dig personlig rådgivning hur en fullmakt ska skrivas. Om du ska skriva en fullmakt kan du vända dig till en jurist eller använda dig av en mall hos någon av de tjänster som finns på Internet. Tänk på att en mall inte ersätter kunskapen hos en advokat eller annan jurist. 

Vad gäller för mig?

Beroende på vad ditt ärende gäller kan vi behöva olika underlag som styrker att du får ta del av försäkringar som inte är dina egna. De flesta underlag kan du mejla till oss men en del måste postas i original. Här kan du läsa om hur du ska göra i olika situationer. 

 • kvinna pratar i telefon

  Försäkringsmäklare för företag

  Är du mäklare för ett företag? Här hittar du kontaktuppgifter till vår mäklardisk.

  Kontakta mäklardisken
 • Man med mobil

  Mina sidor

  Logga in för att se dina försäkringar, betalningar, brev och eventuella skador.

  Logga in
 • Mobiltelefon

  Kontakta oss

  Vi hjälper dig med dina frågor om försäkringar. Ring, chatta eller mejla.

  Kontakta kundservice