Fullmakt

Vi värnar om våra kunders uppgifter och integritet. Därför behöver vi en fullmakt när du företräder en annan person, för att du ska kunna ta del av försäkringsinformation och göra ändringar i någon annans försäkring.

Vad är en fullmakt?

En fullmakt innebär att någon ger dig tillåtelse att vidta vissa åtgärder för dennes räkning. På fullmakten ska det framgå vad du får göra med stöd av fullmakten. Det ska också framgå vilka parterna är, giltighetstid för fullmakten och den ska vara underskriven av alla parter. De flesta fullmakter kan mejlas till oss men en del behöver skickas i original för att vara giltiga.

Vi kan inte ge dig personlig rådgivning hur en fullmakt ska skrivas. Om du ska skriva en fullmakt kan du vända dig till en jurist eller använda dig av en mall hos någon av de tjänster som finns på Internet. Tänk på att en mall inte ersätter kunskapen hos en advokat eller annan jurist. 

Vad gäller för mig?

Beroende på vad ditt ärende gäller kan vi behöva olika underlag som styrker att du får ta del av försäkringar som inte är dina egna. De flesta underlag kan du mejla till oss men en del måste postas i original. Här kan du läsa om hur du ska göra i olika situationer. 

Dödsbo

När du kontaktar oss för information eller annat som rör en avliden persons försäkringar måste du visa att du har rätt att företräda dödsboet. Innan vi kan hjälpa dig med ärenden som rör ett dödsbo behöver du skicka följande till oss:

Ensam dödsbodelägare

  • bouppteckning

Flera dödsbodelägare

  • bouppteckning
  • fullmakt 

Bouppteckning - visar vem eller vilka som är dödsbodelägare och därmed har rätt att fatta beslut i frågor som rör dödsboet. Bouppteckningen måste vara klar innan ändringar kan göras i den avlidnes försäkringar. 

Fullmakt - Om det finns flera personer som är dödsbodelägare behöver du även skicka en fullmakt till oss. En fullmakt visar att du har rätt att företräda dödsboet och den ska vara undertecknad av samtliga dödsbodelägare för att vara giltig. 

Du kan mejla bouppteckningen och eventuell fullmakt till oss. Vill du hellre posta fullmakten i original skickar du till If, P10, 106 80 Stockholm. Om du vill ha fullmakten i retur, ange till vilken adress den ska skickas. 

Mejla oss

God man och förvaltare

En god man eller en förvaltare behöver styrka sin behörighet att företräda en annan person. Det kan göras genom att visa ett registerutdrag utfärdat av överförmyndaren eller genom ett förordnande av tingsrätt. 

Du kan skicka intyget via mejl till oss. Det går också bra att skicka via post, beskriv ditt ärende och skicka intyget till If, P10, 106 80 Stockholm.

Mejla oss

Om du företräder en anhörig

Vi rekommenderar alltid att försäkringstagaren tar kontakt med oss själv, för att vi ska kunna hjälpa till på bästa sätt. Försäkringstagaren är den person som står på försäkringsbrevet och om någon annan kontaktar oss, till exempel en anhörig eller familjemedlem, kan vi behöva be om fullmakt eller hänvisa att försäkringstagaren ska kontakta oss själv.

Försäkringstagaren kan mejla en fullmakt till oss. Det går också att posta den i original till If, P10, 106 80 Stockholm. Om du vill ha fullmakten i retur, ange till vilken adress den ska skickas. 

Mejla fullmakt 

Mäklare, ombud och myndighet

Du som är försäkringsmäklare, ombud eller myndighet och företräder en privatperson postar fullmakt i original till If, P10, 106 80 Stockholm. Om du vill ha fullmakten i retur, ange till vilken adress den ska skickas. 

Försäkringsmäklare för företag

Är du mäklare för ett företag? Här hittar du kontaktuppgifter till vår mäklardisk.

Mina sidor

Logga in och hitta dina försäkringsbrev och aktuella betalningar. Välj mellan Bank-id och Mobilt Bank-id.

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om försäkringar. Du kan ringa, chatta eller mejla.