För god man eller förvaltare

Fyll i uppgifterna i formuläret och bifoga registerutdrag utfärdat av överförmyndaren eller ett förordnande av tingsrätt.

Dina uppgifter

Ange ditt telefonnummer, så att vi enkelt kan kontakta dig om det behövs för att kunna hjälpa dig med ditt ärende.

Ange din mejladress, så att vi enkelt kan kontakta dig om det behövs för att kunna hjälpa dig med ditt ärende.

Person- eller försäkringsnummer 

Ange personnummer eller försäkringsnummer som ärendet gäller.

Här kan du ange person- eller försäkringsnummer för den person som du företräder, så att vi kan hjälpa dig så snabbt och smidigt som möjligt.

Beskriv ditt ärende

Vi kan ge dig snabbare och smidigare hjälp om du beskriver ditt ärende här. Förklara gärna så utförligt som möjligt så svarar vi så snart vi kan.

Bifoga intyg

Skicka registerutdrag utfärdat av överförmyndaren eller ett förordnande av tingsrätt för att styrka din behörighet att företräda en annan person.

* Obligatoriskt fält
Formuläret skickas...