Det började när hon var fyra år

När Hedda var fyra år började hon må dåligt. Under några veckors tid klagade hon på att hon hade ont i axeln och ryggen. Hon var ovanligt trött. Sedan fick hon ögoninflammation.

När Heddas handled började göra ont och blev svullen tog föräldrarna henne till akuten. Något verkade inte stå rätt till. 

Några dagar på sjukhus

På sjukhuset togs det några prover på Hedda. Ganska snabbt beslutade läkarna att Hedda behövde läggas in på sjukhuset för fler provtagningar och undersökningar. Efter ett par dagar fick föräldrarna beskedet att deras lilla dotter drabbats av barnreumatism. 

Hedda fick hjälp

När det blev klart att det var barnreumatism Hedda hade drabbats av fick hon och hennes föräldrar hjälp.

Hedda fick flera mediciner, bland annat sprutor som hon skulle få varje dag.  Eftersom Hedda har en barnförsäkring hos If kontaktade föräldrarna oss. Vi kunde hjälpa dem direkt med att betala 600 kronor per dag i ersättning för tiden på sjukhuset. Vi betalade även 600 kronor i akutersättning och ytterligare 600 kronor per dag för den tid då föräldrarna behövde vara hemma med Hedda på grund av infektionsrisken. 

Föräldrarna fick hjälp

När ens barn blir allvarligt sjukt och man behöver vara vid sitt barns sida kan ekonomin påverkas. I barnförsäkringen ingår något som kallas ekonomisk första hjälp. Det hjälper föräldrar att klara den ekonomiska situationen när man behöver fokusera på sitt barn. 

Heddas föräldrar gav oss en fullmakt att beställa hennes journaler. Av dem framgick det att diagnosen reumatism var fastställd. Det gjorde att vi kunde betala ut ytterligare 150 000 kronor till föräldrarna.

Heddas föräldrar ansökte om omvårdnadsbidrag från Försäkringskassan. De fick det beviljat med 1/4. Det innebär att de har rätt att få ersättning från barnförsäkringen med 2 400 kronor i månaden så länge omvårdnadsbidraget gäller.  

Detta ersätter försäkringen i Heddas fall
  • Ekonomisk första hjälp: 150 000 kronor till föräldrarna.
  • Akutersättning: 600 kronor till föräldrarna.
  • Ersättning för sjukhusvistelse: 600 kronor/dag till föräldrarna.
  • Ersättning för vård i hemmet: 600 kronor/dag till föräldrarna.
  • Vårdersättning med en fjärdedel till föräldrarna. 
Fem år efter Hedda blev sjuk

När det gått fem år kommer vi göra en bedömning av hur bestående Heddas skada är. Hur nedsatt Heddas kroppsfunktion är bedöms i procent. Ersättningen till Hedda blir procentsatsen av försäkringsbeloppet på hennes försäkring.

Heddas framtid

Det är inte bara föräldrarna som får ekonomisk ersättning. Även Hedda kommer att få ersättning för bestående skada, eller medicinsk invaliditet som det också kallas.

Hur mycket Heddda kan få i ersättning bedöms ungefär fem år efter det att hon blev sjuk. Beloppet hon kan få beror på vilket försäkringsbelopp föräldrarna valt för hennes försäkring. En annan faktor som påverkar beloppet är hur stor hennes skada bedöms vara räknat i procent. 

Bedöms nedsättningen av kroppsfunktionen till 20 % eller mer får hon högre ersättning. Här kan du läsa mer om medicinsk invaliditet.

Personerna på bilderna har ingenting med artiklen att göra. 

Relaterat innehåll