Det började när hon var fyra år

När Amanda var fyra år började hon må dåligt. Under några veckors tid klagade hon på att hon hade ont i axeln och ryggen. Hon var ovanligt trött. Sedan fick hon ögoninflammation.

När Amandas handled började göra ont och blev svullen tog föräldrarna henne till akuten. Något verkade inte stå rätt till. 

Några dagar på sjukhus

På sjukhuset togs det några prover på Amanda. Ganska snabbt beslutade läkarna att Amanda behövde läggas in på sjukhuset för fler provtagningar och undersökningar. Efter ett par dagar fick föräldrarna beskedet att deras lilla dotter drabbats av barnreumatism. 

Amanda fick hjälp

När det blev klart att det var barnreumatism Amanda hade drabbats av fick hon och hennes föräldrar hjälp.

Amanda fick flera mediciner, bland annat sprutor som hon skulle få varje dag. Eftersom hon har en barnförsäkring hos If kontaktade föräldrarna oss. Vi kunde hjälpa dem direkt med att betala 600 kronor per dag i ersättning för tiden på sjukhuset. Vi betalade även 600 kronor i akutersättning och ytterligare 600 kronor per dag för den tid då föräldrarna behövde vara hemma med Amanda på grund av infektionsrisken. 

Föräldrarna fick hjälp

När ens barn blir allvarligt sjukt och man behöver vara vid sitt barns sida kan ekonomin påverkas. I barnförsäkringen ingår något som kallas ekonomisk första hjälp. Det hjälper föräldrar att klara den ekonomiska situationen när man behöver fokusera på sitt barn. 

Amandas föräldrar gav oss en fullmakt att beställa hennes journaler. Av dem framgick det att diagnosen reumatism var fastställd. Det gjorde att vi kunde betala ut ytterligare 150 000 kronor till föräldrarna.

Föräldrarna ansökte om omvårdnadsbidrag från Försäkringskassan. De fick det beviljat med 1/4. Det innebär att de har rätt att få ersättning från barnförsäkringen med 2 400 kronor i månaden så länge omvårdnadsbidraget gäller.  

Detta ersätter försäkringen i Amandas fall
  • Ekonomisk första hjälp: 150 000 kronor till föräldrarna.
  • Akutersättning: 600 kronor till föräldrarna.
  • Ersättning för sjukhusvistelse: 600 kronor/dag till föräldrarna.
  • Ersättning för vård i hemmet: 600 kronor/dag till föräldrarna.
  • Vårdersättning med en fjärdedel till föräldrarna. 
Fem år efter Amanda blev sjuk

När det gått fem år kommer vi göra en bedömning av hur bestående Amandas skada är. Hur nedsatt hennes kroppsfunktion är bedöms i procent. Ersättningen till Amanda blir procentsatsen av försäkringsbeloppet på hennes försäkring.

Denna berättelse har vi skapat baserat på vår erfarenhet och kunskap. Namnet är påhittat och personerna på bilden har ingenting med berättelsen att göra. 

Relaterat innehåll