Tips för att slippa skyfalls- och översvämningsskador

För att undvika alltför stora skador vid häftiga skyfall och översvämning bör du se till att vattnet enkelt kan rinna bort från huset och att vatten inte ska kunna rinna in genom taket.

Enklare åtgärder för att förhindra vattenskador

Det finns några saker du kan göra själv för att förhindra översvämning som leder till skador på ditt hus.

 • Kontrollera taket för att se att plåtar och takpannor är hela och sitter på plats.
 • Rensa hängrännor från grenar, takmossa, löv och skräp.
 • Håll avloppsbrunnar, och galler över dem, öppna och se till att vattnet har fritt flöde. 
 • Det du förvarar i källaren packar du i plastlådor med lock. Om det bli översvämning flyter lådorna runt i vattnet, men innehållet skadas inte.
 • Flytta upp lösöre som inte ligger i plastlådor från källaren till övervåningen om det finns risk för översvämning.
Regn öser ner från hängrännorna
Rensa hängrännorna för att förhindra skador på huset vid kraftigt regn.

Åtgärder på längre sikt

Fem tips om åtgärder som kan förhindra skador på huset. Dessa är bra att känna till även om de är svårare för en enskild husägare att genomföra.

 1. Säkerställ tillräckligt med fall i terrängen runt byggnaden så att vatten rinner bort från, och inte mot, byggnaden.
 2. Avlopps- och dagvattensystemet ska utformas så att ytvatten dräneras och leds bort från byggnaden. 
 3. Grundmurar och andra utsatta delar av byggnaden bör behandlas med puts, färg eller annat material som håller vatten ute.
 4. Använd material och konstruktioner som kakel och betong i nedre våningar och källare.
 5. Montera backventiler på dräneringsledningar ut ur huset, då kan du undvika skador om det allmänna avloppsnätet blir igensatt.
 • Naturlig växtlighet i sluttningar mot bäckar absorberar och håller kvar vatten. Rensa in bort den.
 • Trädgårdsavfall, jord och stenar som töms vid eller i vattendrag i närheten av huset kan dämma upp vatten som då hittar nya vägar mot ditt hus. Töm avfallet på anvisad plats istället.  

Så gäller försäkringen vid skyfall och översvämning

 • Villaförsäkringen och fritidshusförsäkringen gäller när vatten strömmar in i byggnaden genom dörrposter eller ventiler. Försäkringen gäller även om det tränger upp vatten ur mynningen till avloppsledningen eller anslutande anordning, som exempelvis handfat.
 • Självrisken är 4 000 kronor om du inte själv har valt en högre självrisk. 
 • Med Stor Fritidshusförsäkring och Stor Villaförsäkring har du ett utökat läckageskydd som även ersätter skador på byggnaden om vatten tränger in genom yttertak eller fasad ovan mark. Försäkringen ersätter dock inte det skadade taket.

Relaterat innehåll

Senast uppdaterad 18 oktober 2022