Så gör du vid

Översvämning och skyfall

Skyfall, störtregn och översvämning blir allt vanligare. Som husägare bör du tänka på att vattnet enkelt måste kunna rinna bort från huset och att vatten inte ska kunna rinna in genom taket. Om dessa två saker uppfylls är bostaden väl rustad för extremt väder.

Så kan du undvika vattenskador vid skyfall

  • kontrollera taket för att se att plåtar och takpannor är hela och sitter på plats
  • rensa hängrännor från grenar, takmossa, löv och skräp
  • flytta upp lösöre som du förvarar i källaren till övervåningen om det finns risk för översvämning
  • undersök vinden, källaren eller krypgrund så att det inte finns fukt där
  • lyssna på lokalradions väderleksrapporter om det finns risk för översvämning eller oväder i just din region.

Hur gäller försäkringen vid skyfall och översvämning?

  • Villa- och fritidshusförsäkringen gäller när vatten till följd av skyfall, snösmältning, stigande sjö eller vattendrag strömmar in i byggnaden genom dörrposter, ventiler eller om det inomhus tränger upp vatten ur mynningen på avloppsledningen eller anordning ansluten till den, till exempel ett handfat. Självrisken är 10 000 kronor.
  • Med Stor Fritidshusförsäkring och Stor Villaförsäkring har du ett utökat läckageskydd som även ersätter skador på byggnaden om vatten tränger in genom yttertak eller fasad ovan mark. Försäkringen ersätter dock inte det skadade taket.

Skador på grund av skyfall

Här får du tips och råd om vad du kan göra om du drabbas av översvämning eller andra vattenskador vid ett skyfall.
Jag vill först veta vad jag ska göra 
Jag vill gå direkt till skadeanmälan

Skydda huset mot läckage

Stor Villaförsäkring och Stor Fritidshusförsäkring innehåller utökat skydd vid vattenskada.
Läs om Stor Villaförsäkring
Läs om Stor Fritidshusförsäkring

Ifs självriskkonto

I vårt förmånsprogram ingår självriskkontot som hjälper till att betala självrisken om något händer.