Översvämning och skyfall

För att undvika alltför stora skador vid häftiga skyfall och översvämning bör du se till att vattnet enkelt kan rinna bort från huset och att vatten inte ska kunna rinna in genom taket.

Detta kan du göra vid översvämning

Viktigt att tänka på:

 • Vatten är strömförande så stäng av elen i de översvämmade utrymmena om det är möjligt.
 • Var noga med hygienen om du varit i kontakt med avloppsvatten.

Börja med att göra detta 

 • Försök stoppa vattnet från att tränga in genom att bygga vallar vid dörrarna med handdukar. Gå runt huset och kontrollera om det är stopp i avloppsbrunnar. Åtgärda det som stoppar upp om det är möjligt.
 • Om vattnet kommer in via golvbrunnen kan du lägga en handduk i golvbrunnen och hålla den på plats med något riktigt tungt.
 • Försök ösa ut som mycket du kan. Kontakta Räddningstjänsten för att få hjälp med utpumpning av vatten om det är stora vattenmängder.

Fortsätt med detta

 • Flytta undan värdefulla ägodelar till ett torrt ställe.
 • Torka upp vattnet om det är möjligt.
 • Ställ in en avfuktare så snart som möjligt. Du kan hyra eller köpa en avfuktare och ställa den i de fuktskadade utrymmena.
 • Dokumentera skadorna med bilder.
 • Släng ingenting innan du har kontaktat oss och fått klartecken att slänga sakerna.

Så gäller försäkringen vid skyfall och översvämning

 • Villaförsäkringen och fritidshusförsäkringen gäller när vatten strömmar in i byggnaden genom dörrposter eller ventiler. Försäkringen gäller även om det tränger upp vatten ur mynningen till avloppsledningen eller anslutande anordning, som exempelvis handfat.
 • Självrisken är 3 000 kronor.
 • Med Stor Fritidshusförsäkring och Stor Villaförsäkring har du ett utökat läckageskydd som även ersätter skador på byggnaden om vatten tränger in genom yttertak eller fasad ovan mark. Försäkringen ersätter dock inte det skadade taket.

Så kan du undvika vattenskador

 • Kontrollera taket för att se att plåtar och takpannor är hela och sitter på plats.
 • Rensa hängrännor från grenar, takmossa, löv och skräp.
 • Flytta upp lösöre som du förvarar i källaren till övervåningen om det finns risk för översvämning
 • Lyssna på lokalradions väderleksrapporter om det finns risk för översvämning eller oväder i just din region
Man rensar hängrännor
Rensa hängrännorna för att förhindra skador på huset vid kraftigt regn.

Senast uppdaterad 25 augusti 2021