Tips för att slippa skador på grund av översvämning

Kraftiga skyfall leder ofta till översvämningar. För att skydda ditt hus från att drabbas av vattenskador bör du se till att vattnet enkelt kan rinna bort från huset och att vatten inte ska kunna rinna in genom taket.

5 tips för att förhindra vattenskador

Det finns några saker du kan göra själv för att förhindra vattenskador på huset och det du förvarar i det.

 1. Kontrollera taket för att se att plåtar och takpannor är hela och sitter på plats.
 2. Rensa hängrännor från grenar, takmossa, löv och skräp.
 3. Håll avloppsbrunnar, och galler över dem, öppna och se till att vattnet har fritt flöde. 
 4. Det du förvarar i källaren packar du i plastlådor med lock. 
 5. Förvara fuktkänsligt lösöre på hyllor en bit upp från golvet. Om du bor i ett översvämningsdrabbat område kan det vara bra att inte ha fuktkänliga saker i källaren.
Regn öser ner från hängrännorna
Rensa hängrännorna för att förhindra skador på huset vid kraftigt regn.

Så gäller försäkringen vid skyfall och översvämning

 • Villaförsäkringen och fritidshusförsäkringen gäller när vatten strömmar in i byggnaden genom dörrposter eller ventiler. Försäkringen gäller även om det tränger upp vatten ur mynningen till avloppsledningen eller anslutande anordning, som exempelvis handfat.
 • Självrisken är 4 000 kronor om du inte själv har valt en högre självrisk. 
 • Med Stor Fritidshusförsäkring och Stor Villaförsäkring har du ett utökat läckageskydd som även ersätter skador på byggnaden om vatten tränger in genom yttertak eller fasad ovan mark. Försäkringen ersätter dock inte det skadade taket.

Om du fått vattenskador inne i huset

Om du trots allt drabbats av vattenskador i huset gör du så här:

 • Anmäl skadan online. Det brukar bli telefonkö när många drabbas samtidigt, så det går snabbare att anmäla online. 
 • Ta bilder på skadorna för att dokumentera vad som skadats. 
 • Gör vad du kan för att minska omfattningen. Rädda det som räddas kan.
  • Flytta undan lösa föremål.
  • Försök få tag i pumpar för att få ut vattnet ur huset.
  • Du kan ösa upp vattnet i hinkar och på så sätt få ut vattnet. 

Lite större insatser för att förhindra vattenskador

Det finns fler åtgärder som kan behövas för att stora nederbördsmängder inte ska leda till vattenskador i hus. Dessa punkter är bra att känna till även om alla inte kan genomföras av dig som enskild husägare. 

 1. Montera backventiler på dräneringsledningar ut ur huset, då kan du undvika skador om det allmänna avloppsnätet blir igensatt.
 2. Säkerställ tillräckligt med fall i terrängen runt byggnaden så att vatten rinner bort från, och inte mot, byggnaden.
 3. Grundmurar och andra utsatta delar av byggnaden bör behandlas med puts, färg eller annat material som håller vatten ute.
 4. Använd material och konstruktioner som kakel och betong i nedre våningar och källare.
 5. Avlopps- och dagvattensystemet ska utformas så att ytvatten dräneras och leds bort från byggnaden. 
 • Naturlig växtlighet i sluttningar mot bäckar absorberar och håller kvar vatten. Rensa in bort den.
 • Trädgårdsavfall, jord och stenar som töms vid eller i vattendrag i närheten av huset kan dämma upp vatten som då hittar nya vägar mot ditt hus. Töm avfallet på anvisad plats istället.  

Relaterat innehåll

Senast uppdaterad 13 februari 2024