Översvämning och skyfall

För att undvika alltför stora skador vid häftiga skyfall och översvämning bör du se till att vattnet enkelt kan rinna bort från huset och att vatten inte ska kunna rinna in genom taket.

För att undvika vattenskador vid skyfall

 • Kontrollera taket för att se att plåtar och takpannor är hela och sitter på plats.
 • Rensa hängrännor från grenar, takmossa, löv och skräp.
 • Flytta upp lösöre som du förvarar i källaren till övervåningen om det finns risk för översvämning
 • Undersök vinden, källaren eller krypgrund så att det inte finns fukt där.
 • Lyssna på lokalradions väderleksrapporter om det finns risk för översvämning eller oväder i just din region

Detta kan du göra vid översvämning

Tänk på detta

Stäng av elen i de översvämmade utrymmena – vatten är strömförande. Var noga med hygienen och du varit i kontakt med avloppsvatten.

Viktigast att börja med 

 • Försök stoppa vattnet från att tränga in genom att bygga vallar vid dörrarna med handdukar. Gå runt huset och kontrollera om det är stopp i avloppsbrunnar. Åtgärda det som stoppar upp om det är möjligt.
 • Om vattnet kommer in via golvbrunnen kan du lägga en handduk i golvbrunnen och hålla den på plats med något riktigt tungt.
 • Försök ösa ut som mycket du kan. Kontakta Räddningstjänsten för att få hjälp med utpumpning av vatten om det är stora vattenmängder.

Att fortsätta med

 • Flytta undan värdefulla ägodelar till ett torrt ställe.
 • Torka upp vattnet om det är möjligt.
 • Ställ in en avfuktare så snart som möjligt. Du kan hyra eller köpa en avfuktare och ställa den i de fuktskadade utrymmena.
 • Dokumentera skadorna med bilder.
 • Släng ingenting innan du har kontaktat oss och fått klartecken att slänga sakerna.

Så gäller försäkringen vid skyfall och översvämning

 • Villaförsäkringen och fritidshusförsäkringen gäller när vatten strömmar in i byggnaden genom dörrposter eller ventiler. Försäkringen gäller även om det tränger upp vatten ur mynningen till avloppsledningen eller anslutande anordning, som exempelvis handfat.
 • Självrisken är 3 000 kronor.
 • Med Stor Fritidshusförsäkring och Stor Villaförsäkring har du ett utökat läckageskydd som även ersätter skador på byggnaden om vatten tränger in genom yttertak eller fasad ovan mark. Försäkringen ersätter dock inte det skadade taket.
 • hoppar i vattenpöl

  Vid skyfall eller översvämning

  Tips och råd om vad du kan göra vid översvämning eller andra vattenskador vid ett skyfall.

  Gör så här vid skada
 • Levande ljus

  Vid strömavbrott

  Vid storm och översvämningar kan det även bli strömavbrott. Det kan bli besvärligt, men här har vi några tips.

  Gör så här vid strömavbrott
 • Kvinna dricker te

  Ifs självriskkonto

  I Ifs förmånsprogram ingår självriskkontot som hjälper till att betala självrisken vid skada.

  Läs om självriskkontot