Försäkring för skidor och skidutrustning

Att upptäcka att skidorna blivit stulna under skidsemestern förstör lite av hela skidresan. Varje år drabbas många skidåkare av att skidorna är borta när man ska ge sig ut i backarna.

Så gäller försäkringen

Hemförsäkringen gäller för saker du hyr på samma sätt som för sådant du äger. Du behöver alltså inte köpa en extra försäkring av skiduthyrningen om du har hemförsäkring där allriskförsäkring ingår. 

Skidutrustningen stjäls

Om skidorna eller snowboarden stjäls i backen, utanför After ski-stället, ur bilen eller takboxen på bilen, gäller din hemförsäkring om du har haft rimlig uppsikt över skidorna.

När skidutrustningen ligger i bilen eller takboxen ska den vara låst. Tänk på att inte lämna utrustningen i bilen eller takboxen över natten. Låsen till takboxen är lätta att bryta upp så om du har möjlighet att förvara skidutrustningen i exempelvis låst skidförråd är det bättre. För utrustning som förvaras i bilen eller takboxen över natten kan du få som mest 5 000 kronor i ersättning om utrustningen blir stulen. 

Skidorna bryts av

Om oturen är framme och du råkar bryta av en skida kan du få ersättning om du har otursförsäkring, även kallad allriskförsäkring. Den ingår i Stor Hem- och villaförsäkring, i Hemförsäkring Extra och Villaförsäkring Extra.

För att få ersättning för avbrutna eller skadade skidor ska skadan skett plötsligt och oförutsett.

Så undviker du skidstöld

  • Lås fast skidorna när du lämnar dem utanför fik, after ski och restaurangen. Du kan även försvåra för skidtjuven genom att ställa vänster- och högerskidan en bit från varandra. Är ni flera i sällskap kan ni para ihop varandras skidor.
  • Lämna ingen utrustning i bilen eller takboxen över natten. Lås in dem i skidskåp eller ta in dem i huset.
  • Märk skidutrustningen med MärkDNA och sätt på klistermärke som upplyser om att de är märkta. Det blir svårare att sälja vidare skidor som är märkta.
  • På modern skidutrustning finns unikt tillverkningsnummer. Notera det för att kunna uppge det i polisanmälan.
  • Gör skidorna personliga. Det minskar risken för att någon tar fel skidor och det är inte heller så lockande att åka omkring på skidor som lätt kan identifieras av den riktige ägaren.

Om skidorna stjäls eller skadas

  • Gör en polisanmälan direkt när du upptäcker stölden.
  • Anmäl stölden till oss.
  • Om du hyrt skidor måste du anmäla stölden eller skadan till skiduthyraren.
  • Om skidorna bryts av eller skadas behövs naturligtvis ingen polisanmälan.

Anmäl stulna eller skadade skidor

Senast uppdaterad 21 december 2021