Elda säkert i kaminen

En braskamin som värmekälla har blivit alltmer populärt. Förutom att den bidrar till att värm huset så höjer den mysfaktorn. Vi tipsar om hur du eldar säkert i kaminen, förvarar askan och veden för att undvika en brand.   

Installation och skötsel av värmekällan

Välj rätt produkt för ditt behov

Behöver du värma upp hela huset eller vill du ha något som skapar trivselvärme? Kaminer, braskaminer, kakelugnar och öppna spisar är till för att skapa trivselvärme eller för att stödja annan värmekälla som till exempel en värmepanna.

Installera värmekällan på rätt sätt

Följ monteringsanvisningarna noga. Väger eldstaden mer än 150 kg måste bjälklagets bärighet säkerställas. För installation av en eldstad krävs att en bygganmälan görs till kommunen. Innan du börjar elda i din kamin måste skorstensfejaren provtrycka för att se att rökkanalerna är täta och att anläggningen är brandsäker. 

Inspektion av eldstad
Eldstaden behöver inspekteras regelbundet för att minska brandrisken.

Följ eldningsinstruktionerna

Elda på rätt sätt. Det finns eldningsinstruktioner för ditt val av eldstad. Följ dem!

Sköt om eldstaden regelbundet

Eldstaden behöver skötas på rätt sätt för att fungera bra och vara säker att elda i. En braskamin och annan eldstad med tillhörande skorsten ska sotas regelbundet för att ta bort brännbara beläggningar för att minska risken för sotbrand. Hur ofta man ska sota bestäms av varje kommun. Här kan du hitta din kommuns hemsida 

Att tänka på när du eldar

Elda inte för hårt. För höga temperaturer i skorstenen kan påverka omgivande isolering och öka risken att det börjar brinna. Kommer det tät, svart rök ur skorstenen är det ett tecken på att du eldar för intensivt.

Max 3 kg ved per timme

  • En god tumregel att aldrig elda mer än 3 kg ved per timme och inte längre än 3–4 timmar.
  • Låt alltid eldstaden vila lika länge som du eldat innan du börjar elda igen.
  • Elda alltid med torr ved som lagrats torrt och luftigt i minst ett år. Bristen på ved kan leda till att man eldar annat än ved eller att veden inte är tillräckligt torr, vilket är en säkerhetsrisk. 
  • Golvet runt eldstaden ska vara av sten eller ha en skyddande plåt på golvet framför och runt kaminens eller den öppna spisens öppning.
  • Använd gnistgaller om du eldar i öppen spis eller med öppen lucka.
  • Ha en brandsläckare lättåtkomligt och kolla att brandlarmet fungerar.

Så förvara du askan och veden

Förvaring av aska

Aska och sotrester ska alltid läggas i ett obrännbart kärl med ett tättslutande lock. Kärlet ska placeras på obrännbart underlag. Tänk på att askan kan innehålla glödrester flera dagar efter eldningen. Varje år orsakas bostadsbränder av att aska som inte slocknat helt, ställts på verandan eller altanen.

Förvaring av ved

Veden ska förvaras torrt. När du tar in veden ska den ligga på sådant sätt att gnistor inte kan antända veden. Använd gnistskydd för att undvika skador på golvet och minska risken för brand. 

Kvinna sitter i soffan bredvid braskaminen
Ställ ingenting på kaminen. Värmen gör att sakerna kan börja brinna.

Fler relaterade artiklar

Senast uppdaterad 10 oktober 2022