Elda säkert i kaminen

Allt fler väljer att installera braskamin i huset. För att det ska bli så mysigt som du tänkt dig är det bra att känna till riskerna med att elda i kaminer och hur du undviker att det börjar brinna.

En av de vanligaste brandorsakerna i hus är kopplat till användningen av braskaminer och öppna spisar, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Ibland börjar det brinna på grund av okunskap, ibland av slarv.

Det finns fyra saker att tänka på när det gäller eldstäder för att undvika brand på grund av dem:

  1. Välj rätt produkt för ditt behov. Behöver du värma upp hela huset eller vill du ha något som skapar trivselvärme? Kaminer, braskaminer, kakelugnar och öppna spisar är till för att ska trivselvärme eller för att stödja annan värmekälla som till exempel en värmepanna.
  2. Se till att din värmekälla installeras på rätt sätt. Följ monteringsanvisningarna noga. Väger eldstaden mer än 150 kg måste bjälklagets bärighet säkerställas. För installation av en eldstad krävs att en bygganmälan görs till kommunen.
  3. Elda på rätt sätt. Det finns eldningsinstruktioner för ditt val av eldstad. Följ dem!
  4. Eldstaden behöver skötas på rätt sätt för att fungera bra och vara säker att elda i. En braskamin och annan eldstad med tillhörande skorsten ska sotas regelbundet för att ta bort brännbara beläggningar för att minska risken för sotbrand. Hur ofta man ska sota bestäms av varje kommun. Ta reda på vad som gäller för den kommun du bor i
Elda på rätt sätt och sota regelbundet.

Skorstenen blir också varm

Elda inte för hårt. För höga temperaturer i skorstenen kan påverka omgivande isolering och öka risken att det börjar brinna. Kommer det tät, svart rök ur skorstenen är det ett tecken på att du eldar för intensivt.

Max 3 kg ved per timme

En god tumregel att aldrig elda mer än 3 kg ved per timme och inte längre än 3–4 timmar. Låt alltid eldstaden vila lika länge som du eldat innan du börjar elda igen. Elda alltid med torr ved som lagrats torrt och luftigt i minst ett år. Följ alltid eldningsinstruktionerna för din eldstad.​

Sota skorsten minst en gång om året

En braskamin och annan eldstad med tillhörande skorsten ska sotas regelbundet – minst en gång om året. Rätt skötsel är viktigt för att eldstaden ska fungera bra och vara säker.​

Förvara askan på säkert sätt

Aska och sotrester ska hanteras på ett brandsäkert sätt. Lägg dem alltid i ett obrännbart kärl med ett tättslutande lock. Kärlet ska placeras på obrännbart underlag. Tänk på att askan kan innehålla glödrester flera dagar efter eldningen. Varje år orsakas bostadsbränder av att aska som inte slocknat helt, ställts på verandan eller altanen.

Ytterligare några enkla åtgärder som minskar risken för brand:

  • Golvet runt eldstaden ska vara av sten eller ha en skyddande plåt på golvet framför och runt kaminens eller den öppna spisens öppning.
  • Använd gnistgaller om du eldar i öppen spis eller med öppen lucka.
  • Kontrollera att du har fungerande brandlarm.
  • Ha en brandsläckare hemma och förvara den lättåtkomligt.

Gör så här vid brand

Råden om hur du ska agera vid brand sammanfattas bäst i ramsan RVLS. 

Rädda – dig själv och andra 

Varna – andra runt omkring  

Larma – ring 112

Släck – försök släcka branden om det inte innebär en fara för dig.

​​Brandröken är giftig

Det räcker med några få andetag med rök för att förlora medvetandet. Håll dig under röken. Om du kan, täck munnen med något, ett klädesplagg eller en tygbit.

Senast uppdaterad 24 oktober 2018