Hemförsäkring för sambo

Hemförsäkringen gäller för dig och din sambo så länge bådas namn står angivna i försäkringsbrevet. 

Hur gäller hemförsäkringen för min sambo?

Om du redan har en hemförsäkring och blir sambo lägger du till din sambo som medförsäkrad. Då gäller hemförsäkringen för din sambo på samma sätt som för dig både hemma och på resa. 

För att lägga till din sambo i din hemförsäkring fyller du i medförsäkrad-formuläret och skickar det till oss.

Försäkringsbeloppet för hemförsäkringen är 1,5 miljoner kronor och det beloppet ska täcka det samlade värdet för era gemensamma ägodelar, vilket det oftast gör. Om beloppet är för lågt kan ni ha ett högre belopp. Priset på försäkringen blir då högre. Kontakta oss om ni behöver höja försäkringsbeloppet.

Par som flyttar ihop och blir sambo
Din sambo kan ingå i din hemförsäkring.

Vanliga frågor och svar