Gäller hemförsäkringen för min sambo?

Ja, det kan den göra. Om du redan har en hemförsäkring och blir sambo uppdaterar du din försäkring med hur många vuxna respektive barn ni är i hushållet. Då gäller hemförsäkringen för din sambo på samma sätt som för dig både hemma och på resa. 

För att lägga till din sambo i din hemförsäkring fyller du i formuläret Lägg till hushållsmedlemmar och skickar det till oss. 

Försäkringsbeloppet för hemförsäkringen är 1,5 miljoner kronor och det beloppet ska täcka det samlade värdet för era gemensamma ägodelar, vilket det oftast gör. Om beloppet är för lågt kan ni ha ett högre belopp. Priset på försäkringen blir då högre. Kontakta oss om ni behöver höja försäkringsbeloppet.

Sambos lagar mat tillsammans.
Din sambo kan ingå i din hemförsäkring.

Fler frågor om sambo och försäkring