Cykelolycka

- så kan du undvika den

Vi blir allt fler som väljer att cykla. Det innebär att cykelolyckorna ökar. Många olyckor kan undvikas med bättre uppmärksamhet och anpassad fart.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Singelolyckor är vanligast

Den vanligaste typen av cykelolyckor är singelolyckor. Halka är ett problem, att man kör på trottoarkanter eller väjer för andra trafikanter är andra exempel.

Många allvarliga olyckor orsakas av löst grus på våren, när snön har försvunnit men innan kommunen har sopat rent. Var försiktig, har du hög fart är gruset en halkrisk och bromssträckan blir betydligt längre.

Kollision beror ofta på felbedömningar

Cykelolyckor i form av kollision mellan cyklist och fotgängare, cyklist och cyklist och – den allvarligaste – kollision mellan cyklist och motorfordon förekommer, och ofta beror olyckan på att man inte sett varandra eller gjort en felbedömning. Till exempel är både bilförare och cyklister ofta osäkra på vem som har företräde och vem som har väjningsplikt.

Trafikregler för cyklister

Vill du vara säker på att göra rätt som cyklist ska du alltid iaktta väjningsplikt vid en korsning. Det innebär att du i god tid ska sänka farten, eller stanna och bara köra vidare om det kan ske utan fara eller att du hindrar trafiken.

Trafikregler för dig som cyklar

Uppmärksamhet är a och o

Som cyklist måste du hela tiden vara uppmärksam på gående, andra cyklister och fordon. Tänk klokt – använd cykelhjälm, se till att synas ordentligt och anpassa farten. Cykla inte på trottoaren, och följ trafikreglerna. På så sätt kan du undvika att råka ut för en cykelolycka och skada dig.​​

Cyklistens trafikförsäkring

Ansvarsförsäkringen i hemförsäkringen är cyklistens trafikförsäkring. I din hemförsäkring ingår ett ansvarsskydd som kan gälla om du som cyklist bedöms vara skadeståndsskyldig för att ha orsakat någon annan skada, till exempel en fotgängare.​ 

Män träningscyklar

Cykla säkert och lagligt

Läs om vilka regler som gäller.

Trafikregler för cyklister
Regler och skyltar
Säkerhetsutrusta din cykel

Pojke med cykelhjälm

Säkra cykelhjälmar

Hjälmen ska vara CE-märkt, det visar att den uppfyller de krav som lagen ställer.

Cykelhjälmar i säkerhetsbutiken

Anmäl cykelstöld

Här anmäler du cykelstöld eller om din cykel skadats. Vi återkommer till dig senast nästkommande dag. 

Anmäl skada