Så undviker du cykelolyckor

Många olyckor kan undvikas med bättre uppmärksamhet, hänsyn, en säker cykel och anpassad fart.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

6 tips för att undvika cykelolyckor och skador

För att undvika att du råkar ut för en cykelolycka och skadar dig finns det några enkla men viktiga saker du kan göra:

  1. Cyklister måste ofta samsas med gående, bilar och andra fordon. Var uppmärksam så att du inte blir påkörd eller råkar köra på någon. 
  2. Använd cykelbanor om det finns. Cykelbanorna skiljer olika fordon åt och skyddar dig från att krocka med till exempel en bil. 
  3. Följ trafikreglerna, det minskar risken att du krockar med andra trafikanter.
  4. Se till att du syns ordentligt, särskilt i mörker. 
  5. Anpassa farten, till exempel efter skicket på vägen där du cyklar eller hur mycket trafik det är. Att cykla i en fart där du kör säkert och har kontroll ökar trafiksäkerheten.
  6. Var rädd om huvudet och använd alltid cykelhjälm. En cykelhjälm skyddar dig från allvarliga skador och kan rädda liv.
Tonåring sätter på sig cykelhjälm
Använd alltid hjälm för att undvika huvudskador om du råkar ut för en cykelolycka.

Cykla säkert och lagligt

För att cykelfärden ska bli så säker som möjligt är det viktigt att känna till trafikreglerna som cyklist och att din cykel har rätt utrustning. 

​Singelolyckor är vanligast

Den vanligaste typen av cykelolyckor är singelolyckor. Halka, att man kör på trottoarkanter eller väjer för andra trafikanter är exempel på vanliga orsaker.

Var försiktig på löst grus

Många allvarliga olyckor orsakas av löst grus på våren när snön har försvunnit men innan kommunen har sopat rent. Har du hög fart är gruset en halkrisk och bromssträckan blir betydligt längre.

Kollision beror ofta på felbedömningar

Cykelolyckor i form av kollision mellan cyklister, med fotgängare eller den allvarligaste – med ett motorfordon förekommer också. Olyckan beror ofta på att man inte sett varandra eller gjort en felbedömning. Till exempel är både bilförare och cyklister ofta osäkra på vem som har företräde och vem som har väjningsplikt.

Cyklist cyklar på sommarväg
Singelolyckan är den vanligaste cykelolyckan.

Om du som cyklist orsakar en skada

Ansvarsförsäkringen i hemförsäkringen är cyklistens trafikförsäkring. I din hemförsäkring ingår ett ansvarsskydd som kan gälla om du som cyklist blir skadeståndsskyldig för att ha orsakat någon annan skada, till exempel om du kör på en fotgängare.​ Hemförsäkringen gäller även för cykeln om den skadas i en trafikolycka.

Om du skadar dig i en cykelolycka

För att få ersättning för skador som uppstår vid en trafikolycka, till exempel ett bestående besvär eller ärr behöver du ha en olycksfallsförsäkring.

Relaterat innehåll

Senast uppdaterad 30 maj 2022