Barn på cykel

tips för ökad säkerhet för cyklande barn
Barncykel i passande storlek och rätt cykelhjälm är en bra start när barn ska börja cykla. Här får du tips om vad som är viktigt att tänka på för att ditt barn ska cykla säkert.
Hjälp barnen att cykla säkert.

Val av barncykel

Ibland önskar sig barn en större cykel än de klarar av. Du får hjälpa ditt barn att tänka på säkerheten. Barn tänker inte på att det till exempel blir svårt att hålla balansen om cykeln är för stor och att de inte kan hantera den. Köp därför inte en barncykel som ditt barn ska växa i, utan köp en som ditt barn ska växa med. När ditt barn sitter på sadeln ska han/hon nå ner till marken med båda fötterna. 

Trehjuling eller balanscykel 

För en treåring passar en trehjuling bra. Innan du köper en trehjuling kan du testa att vicka den i sidled för att försäkra dig om att den inte tippar för lätt. När en modell blir för liten finns större på marknaden.

Redo för tvåhjuling?

När barnet klarar av att lära sig cykla på en dag utan stödhjul, är det redo för en tvåhjuling. Normalt sker det i femårsåldern. Tänk på att barn har svårt att bedöma avstånd, hastighet, vilket håll ett ljud kommer ifrån och andra trafikanters intentioner. I en stressig situation kan de glömma hur man bromsar och till exempel sätta ner fötterna istället för att bromsa i en nedförsbacke. Därför är det en trygghet och väldigt bra för barn att vägledda av en vuxen in i cyklandets härliga värld.

Att tänka på när det är dags för två hjul

  • Det är viktigt att kunna nå marken med båda fötterna när barnet sitter på sadeln.
  • Bäst är det om cykeln har fotbroms, inte handbroms, och inga växlar.
  • Handtagen ska ha knoppar längst ut för att skydda magen om cykeln välter och framhjulet vrider sig.
  • Kontrollera barnets cykel ofta eftersom barns cyklar ofta råkar ut för lite mer hårdhänt hantering.

Det är klokt att ta gemensamma cykelturer på vägar utan trafik med den nyblivna cyklisten. Före tolv års ålder är det olämpligt att släppa ut cyklande barn på egen hand i trafiken.

Cykelhjälmen är huvudsaken - för alla.
Cykelhjälm ett krav för alla under 15 år.

Den viktiga cykelhjälmen

Det finns inget ömtåligare än huvudet, och även en liten stöt kan skada hjärnan. Den vanligaste skallskadan vid en cykelolycka är att man slår i den främre delen av huvudet, där mycket av personligheten sitter.

Lagen säger att alla barn upp till 15 år ålder ska använda cykelhjälm. Det gäller även om barnet blir skjutsat på cykel. 

Sparkcyklar, trehjulingar och balanscyklar räknas som lekfordon, vilket gör att de inte omfattas av lagen om cykelhjälm. Men vi rekommenderar att barn använder hjälm även på trehjulingen och sparkcykeln.

Vuxna bör också använda hjälm, eftersom allas huvuden är ömtåliga. Så på med hjälmen och låt den ta smällen om något händer.

Trafikregler för barn som cyklar

Alla som cyklar på trafikerade vägar ska känna till vilka trafikregler som gäller. Trafik är till stor del ett samarbete mellan trafikanter, cyklister och gående och om alla kan de regler som gäller går samarbetet mycket lättare. Det vilar ett ansvar på oss föräldrar att vägleda våra barn och lära dem de regler som gäller när man cyklar i trafiken.

Får barn cykla på trottoar och gångbana?

Ja, barn får cykla på trottoaren och gångbanan om det saknas cykelbana, upp till det år de fyller åtta år.

Får man skjutsa varandra på cykel?

Ja, om cykeln är byggd för det, vilket den oftast inte är. Om cykeln har stabil och bra pakethållare och skydd för ekrarna får du skjutsa om du själv är över femton år och barnet som skjutsas är under tio år. Det är också viktigt att du kan manövrera cykeln på ett betryggande sätt.​

Får man cykla i bredd?

Bestämmelserna säger att cyklande ska färdas efter varandra. När det kan ske utan fara eller olägenhet för trafiken får de cykla i bredd.

​​Säker cykel

Det finns viss utrustning som måste finnas på en cykel för att den ska räknas som säker, bland annat reflexer.

Barnförsäkring – om något händer

Trots alla försiktighetsåtgärder kan en olycka vara framme. Om det skulle hända något är det bra att ha en barnförsäkring.  

Smarta cykellysen

Utan cykelbelysning och reflexer är du osynlig i mörker se till att du har bra fram- och baklysen till din cykel.

Cykellysen i säkerhetsbutiken