Självrisker för mc-försäkring

Självrisk är den del av skadekostnaden som du betalar själv. Hur mycket det är beror på vilken försäkring det gäller och vad det är som har hänt.

Den självrisk du har valt framgår av ditt försäkringsbrev, som du kan hitta på Mina sidor. Du kan logga in på Mina sidor med Bank-id eller Mobilt Bank-id.

Självrisk per skadehändelse

Trafikskada:

0 kr, 1 000 kr om föraren saknar körkort, var rattfull eller grovt vårdslös.

Brandskada:

1 000 kr

Glasskada:

200 kr + 20 % av reparationskostnaden.

Maskinskada:

3 000 kr , 6 000 kr om MC importerats av annan än märkets generalagent.

Bärgning/Assistans:

300 kr

Rättsskydd:

25 % av kostnaderna, lägst 1 000 kr

Stöldskada:

Lätt MC: 1 000 kr, 6 000 om den inte var låst med 2 godkända lås.
Tung MC: 5 000 kr, 10 000 kr om mc:n inte var låst med 2 godkända lås.

Har motorcykeln ett godkänt och fungerande positioneringssystem med koppling till larmcentral sänks självrisken med upp till 6 000 kr.

Om motorcykeln är placerad på ett släp ska släpet vara låst med ett godkänt dragskolås. Om den inte är det får du betala 5 000 kr extra i självrisk. 

Feltankning:

1 500 kr

Vagnskada:

Lätt MC: välj mellan 1 000 kr eller 2 000 kr.
Tung MC: välj mellan 3 000 kr eller 6 000 kr.

Högre självrisk ger lägre pris på försäkringen.