Krav på trafikförsäkring

När du köper en ny mc måste du har minst trafikförsäkring registrerad i ditt namn innan du kan köra iväg med mc:n. Det är alltid den huvudsaklige brukaren som ska vara försäkringstagare och registrerad ägare. 

Eftersom trafikförsäkringen ersätter skador på personer, både förarens och andra i trafiken, är det lag på att mc:n har trafikförsäkring för att du ska få köra med den. Skadas ett annat fordon eller någon annans egendom av din mc betalar vi ersättning för de andras skador, men för att få ersättning för skadorna på din egen mc behöver du helförsäkring för mc

Om motorcykeln är avställd, måste du även ha en trafikförsäkring för att kunna ställa på den hos Transportstyrelsen.

Trafikförsäkringen behövs för att få köra mc.

Andra krav för att få köra mc

Utöver kravet på trafikförsäkring finns det några saker till att känna till.

  • Hjälm - föraren och passagerare över sju år ska ha skyddshjälm. Barn under sju år får ha ridhjälm, cykelhjälm eller skidhjälm.
  • Passageraren ska sitta på avsedd plats bakom dig. Inte ens barn får sitta framför den som kör.
  • Körkort - för tvåhjulig motorcykel gäller A1, A2 eller A-kort.
  • Däck - minsta tillåtna mönsterdjup på däcken är 1 mm.
  • Skattad och besiktigad - precis som för bilar ska mc vara besiktigade och fordonsskatten ska vara betald. 

Få ditt pris på mc-försäkring

Ditt pris framställs automatiskt. Vi kan kontakta dig för att säkerställa ditt försäkringsskydd. Läs om vår hantering av personuppgifter.

Jämför innehållet i mc-försäkringen

Jämför innehållet Hel Halv Trafik Avställning

Expandable content here

Ingår Ingår Ingår Ingår inte

Försäkringen gäller för skador som orsakats av brand, blixtnedslag, explosion eller skada på elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador.

Ingår Ingår Ingår inte Ingår

Om du tankat motorcykeln med fel typ av bränsle får du ersättning för nödvändiga kostnader för rengöring av tank, behållare, ledningar och byte av filter upp till 50 000 kr. För att få ersättning för feltankning måste du ha en gällande maskinskadeförsäkring.

Ingår Ingår

Försäkringen gäller för skador på vind- och plexiglasskydd (inte strålkastarglas) som spräckts eller krossats.

Ingår Ingår Ingår inte Ingår inte

För tung motorcykel vilken inte har fler än tre hjul och som är yngre än 5 år och har körts mindre än 10 000 mil omfattas plötsliga fel som påverkar motorcykelns funktion på till exempel motor, elektronik, växellåda och kraftöverföring. Maskinskada omfattar även sanering av tank efter tankning med fel bränsle.

Ingår Ingår Ingår inte Ingår inte

Försäkringen gäller för bärgning eller assistans vid olycka eller driftstopp, samt transport av förare, passagerare och bagage om föraren blir sjuk eller skadad under färden.

Ingår Ingår Ingår inte Ingår inte

Försäkringen gäller för ombuds- och rättegångskostnader i vissa tvister och mål.

Ingår Ingår Ingår inte Ingår

Försäkringen gäller vid stöld, tillgrepp och försök till stöld eller tillgrepp. Avmonterade fordonsdelar ska vara inlåsta i utrymme som endast du har tillgång till.

Ingår Ingår Ingår inte Ingår

Försäkringen gäller för skador som uppstått vid trafikolycka, skadegörelse av tredje man eller annan yttre olyckshändelse – till exempel att träd blåst ner.

Ingår

 

Försäkringen gäller för skador som uppstått vid skadegörelse av tredje man eller annan yttre olyckshändelse.


 
Ingår