Vilken omfattning ska du välja?

Med helförsäkring får du ersättning vid skadegörelse och singelolyckor, och får ett komplett försäkringsskydd för motorcykeln. Den obligatoriska trafikförsäkringen ingår, liksom det skydd en halvförsäkring ger.

Innan du tecknar din mc-försäkring finns det några saker som är bra att fundera på. Om du har en mc som kostar en del rekommenderar vi att du väljer helförsäkring. Skillnaden mellan helförsäkringen och mc:ns halvförsäkring är att den som har helförsäkring får ersättning om mc:n skadas i en olycka eller om den blir utsatt för skadegörelse.

Blir mc:n stulen räcker det med halvförsäkring för att få ersättning. Trafikförsäkring för mc ingår i båda varianterna.

Värdet på motorcykeln spelar naturligtvis en roll, samt hur du använder den. Om du använder den ofta är risken större att det händer något som skadar mc:n och då är det bra att ha helförsäkring för att slippa betala hela reparationskostnaden själv. 

Avställningsförsäkring

  • För att kunna ha avställningsförsäkring måste mc:n vara halv- eller helförsäkrad när den är påställd.
  • Om du har en så kallad årsförsäkring så behöver du ingen avställningsförsäkring. Årsförsäkringen gäller med samma försäkringsomfattning året runt.
  • Om du inte valt årsförsäkringen så ändras din halv- eller helförsäkringen automatiskt till en avställningsförsäkring om du ställer av motorcykeln hos Transportstyrelsen.

Få ditt pris på mc-försäkring

Ditt pris framställs automatiskt. Vi kan kontakta dig för att säkerställa ditt försäkringsskydd. Läs om vår hantering av personuppgifter.

Jämför innehållet i mc-försäkringen

Jämför innehållet Hel Halv Trafik Avställning

Expandable content here

Ingår Ingår Ingår Ingår inte

Försäkringen gäller för skador som orsakats av brand, blixtnedslag, explosion eller skada på elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador.

Ingår Ingår Ingår inte Ingår

Om du tankat motorcykeln med fel typ av bränsle får du ersättning för nödvändiga kostnader för rengöring av tank, behållare, ledningar och byte av filter upp till 50 000 kr. För att få ersättning för feltankning måste du ha en gällande maskinskadeförsäkring.

Ingår Ingår

Försäkringen gäller för skador på vind- och plexiglasskydd (inte strålkastarglas) som spräckts eller krossats.

Ingår Ingår Ingår inte Ingår inte

För tung motorcykel vilken inte har fler än tre hjul och som är yngre än 5 år och har körts mindre än 10 000 mil omfattas plötsliga fel som påverkar motorcykelns funktion på till exempel motor, elektronik, växellåda och kraftöverföring. Maskinskada omfattar även sanering av tank efter tankning med fel bränsle.

Ingår Ingår Ingår inte Ingår inte

Försäkringen gäller för bärgning eller assistans vid olycka eller driftstopp, samt transport av förare, passagerare och bagage om föraren blir sjuk eller skadad under färden.

Ingår Ingår Ingår inte Ingår inte

Försäkringen gäller för ombuds- och rättegångskostnader i vissa tvister och mål.

Ingår Ingår Ingår inte Ingår

Försäkringen gäller vid stöld, tillgrepp och försök till stöld eller tillgrepp. Avmonterade fordonsdelar ska vara inlåsta i utrymme som endast du har tillgång till.

Ingår Ingår Ingår inte Ingår

Försäkringen gäller för skador som uppstått vid trafikolycka, skadegörelse av tredje man eller annan yttre olyckshändelse – till exempel att träd blåst ner.

Ingår

 

Försäkringen gäller för skador som uppstått vid skadegörelse av tredje man eller annan yttre olyckshändelse.


 
Ingår