För att få ersättning om motorcykeln blir stulen, eller om tillbehör till mc:n stjäls, behöver du ha minst halvförsäkring. Försäkringen gäller dessutom för mer än stöld.

I en halvförsäkring ingår den obligatoriska trafikförsäkringen för mc och försäkringen gäller vid stöld, brand, feltankning, räddning/assistans, maskinskada för tung mc och skadat vind- och plexiglasskydd.

Om du vill ha försäkring som även gäller om du till exempel kör omkull med mc:n, krockar eller om den blir utsatt för skadegörelse ska du välja helförsäkring för mc.

Så undviker du stöld av mc

Det är vanligt att motorcyklar stjäls och för att slippa få mc:n stulen är det viktigt att du låser den både med styrlåset och ytterligare ett godkänt lås.

  • Ställ helst mc:n i privat garage eller på garageplats utan insyn. Om du måste parkera mc:n utomhus, väljer en plats där många passerar, där det är upplyst och obekvämt för en tjuv att stå och försöka bryta upp låsen.
  • Lås fast motorcykeln i ett fast förankrat föremål om det är möjligt. 

I Säkerhetsbutiken kan du köpa godkända mc-lås.

Spårsändare och märkning

Om din mc blir stulen har du större chans att få tillbaka den om du gömt en spårsändare på den. Det ökar sannolikheten att tjuven åker fast och att du får tillbaka din mc. Du kan även märka motorcykeln med MärkDNA. Du kan köpa både spårsändare och MärkDNA i vår säkerhetsbutik.

Läs mer om och köp spårsändare
Läs mer om och köp MärkDNA

Få ditt pris på mc-försäkring

Ditt pris framställs automatiskt. Vi kan kontakta dig för att säkerställa ditt försäkringsskydd. Läs om vår hantering av personuppgifter.

Jämför innehållet i mc-försäkringen

Jämför innehållet Hel Halv Trafik Avställning

Expandable content here

Ingår Ingår Ingår Ingår inte

Försäkringen gäller för skador som orsakats av brand, blixtnedslag, explosion eller skada på elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador.

Ingår Ingår Ingår inte Ingår

Om du tankat motorcykeln med fel typ av bränsle får du ersättning för nödvändiga kostnader för rengöring av tank, behållare, ledningar och byte av filter upp till 50 000 kr. För att få ersättning för feltankning måste du ha en gällande maskinskadeförsäkring.

Ingår Ingår

Försäkringen gäller för skador på vind- och plexiglasskydd (inte strålkastarglas) som spräckts eller krossats.

Ingår Ingår Ingår inte Ingår inte

För tung motorcykel vilken inte har fler än tre hjul och som är yngre än 5 år och har körts mindre än 10 000 mil omfattas plötsliga fel som påverkar motorcykelns funktion på till exempel motor, elektronik, växellåda och kraftöverföring. Maskinskada omfattar även sanering av tank efter tankning med fel bränsle.

Ingår Ingår Ingår inte Ingår inte

Försäkringen gäller för bärgning eller assistans vid olycka eller driftstopp, samt transport av förare, passagerare och bagage om föraren blir sjuk eller skadad under färden.

Ingår Ingår Ingår inte Ingår inte

Försäkringen gäller för ombuds- och rättegångskostnader i vissa tvister och mål.

Ingår Ingår Ingår inte Ingår

Försäkringen gäller vid stöld, tillgrepp och försök till stöld eller tillgrepp. Avmonterade fordonsdelar ska vara inlåsta i utrymme som endast du har tillgång till.

Ingår Ingår Ingår inte Ingår

Försäkringen gäller för skador som uppstått vid trafikolycka, skadegörelse av tredje man eller annan yttre olyckshändelse – till exempel att träd blåst ner.

Ingår

 

Försäkringen gäller för skador som uppstått vid skadegörelse av tredje man eller annan yttre olyckshändelse.


 
Ingår