Jämför mc försäkring

välj den mc försäkring som passar dig
Valet av omfattning på mc försäkringen beror på motorcykelns ålder, värdet, hur du använder den och vilken risk du är beredd att ta. Om du kör mycket och inte vill betala mer än självrisken om mc skadas rekommenderar vi helförsäkring.
Välj den mc-försäkring som passar dig och dina behov.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkring gäller för personskador och för skador på någon annans egendom, men inte på den egna mc:n. Läs om trafikförsäkring mc.

Halvförsäkring

Med en halvförsäkring får du bland annat ersättning om din motorcykel blir stulen, om du råkar ut för en maskinskada eller om du behöver få hjälp med bärgning. Läs mer om halvförsäkring mc.

Helförsäkring

Helförsäkring täcker skador på motorcykeln, även om man har orsakat dem själv, eller om t.ex. motorcykeln skulle välta eller bli utsatt för skadegörelse. Läs mer om helförsäkring mc.

Avställningsförsäkring

Avställningsförsäkring kallas även garageförsäkring. Om du har minst halvförsäkring på din motorcykel så ändrar vi automatiskt din försäkring till avställningsförsäkring när du anmäler avställning hos Transportstyrelsen för den period du inte tänker använda mc:n i trafik. Avställningsförsäkring för mc gäller vid stöld, brand och skadegörelse.

Jämför innehållet i mc försäkringen

Jämför innehållet Hel Halv Trafik Avställning
Trafikförsäkring

Expandable content here

checkmark checkmark checkmark
Brand

Försäkringen gäller för skador som orsakats av brand, blixtnedslag, explosion eller skada på elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador.

checkmark checkmark checkmark
Feltankning

Om du tankat motorcykeln med fel typ av bränsle får du ersättning för nödvändiga kostnader för rengöring av tank, behållare, ledningar och byte av filter upp till 50 000 kr. För att få ersättning för feltankning måste du ha en gällande maskinskadeförsäkring.

checkmark checkmark

Glasskada

Försäkringen gäller för skador på vind- och plexiglasskydd (inte strålkastarglas) som spräckts eller krossats.

checkmark checkmark
Maskinskada

För tung motorcykel vilken inte har fler än tre hjul och som är yngre än 5 år och har körts mindre än 10 000 mil omfattas plötsliga fel som påverkar motorcykelns funktion på till exempel motor, elektronik, växellåda och kraftöverföring. Maskinskada omfattar även sanering av tank efter tankning med fel bränsle.

checkmark checkmark
Räddning inkl. assistans

Försäkringen gäller för bärgning eller assistans vid olycka eller driftstopp, samt transport av förare, passagerare och bagage om föraren blir sjuk eller skadad under färden.

checkmark checkmark
Rättsskydd

Försäkringen gäller för ombuds- och rättegångskostnader i vissa tvister och mål.

checkmark checkmark checkmark
Stöld

Försäkringen gäller vid stöld, tillgrepp och försök till stöld eller tillgrepp. Avmonterade fordonsdelar ska vara inlåsta i utrymme som endast du har tillgång till.

checkmark checkmark checkmark
Vagnskada

Försäkringen gäller för skador som uppstått vid trafikolycka, skadegörelse av tredje man eller annan yttre olyckshändelse – till exempel att träd blåst ner.

checkmark

 
Skadegörelse vid avställning

Försäkringen gäller för skador som uppstått vid skadegörelse av tredje man eller annan yttre olyckshändelse.


 
checkmark
Fler sidor till dig som

gillar att köra mc

Visste du att vi har en speciell mc-försäkring för BMW? Du kan läsa mer om den här. Vi har också samlat ihop tips för säkrare mc-körning. Kan vara extra bra att läsa på våren när det är dags att plocka fram motorcykeln igen.