Jämför våra mc-försäkringar

Valet av omfattning på mc försäkringen beror på motorcykelns ålder, värdet, hur du använder den och vilken risk du är beredd att ta. 

Välj en mc-försäkring som passar dina behov

Äger du en motorcykel måste du ha en trafikförsäkring enligt lag för att få köra med den. Beroende på vilket försäkringsskydd du vill ha kan du välja halvförsäkring eller helförsäkring. Välj sedan om halv- eller helförsäkringen ska kunna ändras till en avställningsförsäkring eller om den ska gälla året runt.

Årsförsäkring

Årsförsäkring innebär att du slipper ställa av din mc hos Transportstyrelsen under vinterhalvåret och priset på försäkringen är beräknat efter att den inte används under hela året. Om du inte väljer årsförsäkringen ändras halv- eller helförsäkringen automatiskt till en avställningsförsäkring om du ställer av motorcykeln hos Transportstyrelsen. 

Trafikförsäkring

Trafikförsäkring gäller för personskador och för skador på någon annans egendom, men inte på den egna mc:n.

Läs om trafikförsäkring mc.

Halvförsäkring

Med en halvförsäkring får du bland annat ersättning om din motorcykel blir stulen, om du råkar ut för en maskinskada eller om du behöver få hjälp med bärgning.

Läs mer om halvförsäkring mc.

Helförsäkring

Helförsäkring täcker skador på motorcykeln, även om man har orsakat dem själv, eller om t.ex. motorcykeln skulle välta eller bli utsatt för skadegörelse.

Läs mer om helförsäkring mc.

Avställningsförsäkring

Avställningsförsäkring kallas även garageförsäkring. Om du har minst halvförsäkring på din motorcykel, och inte valt årsförsäkring, så ändrar vi automatiskt din försäkring till avställningsförsäkring när du anmäler avställning hos Transportstyrelsen.

Avställningsförsäkring för mc gäller vid stöld, brand och skadegörelse.

Mc-försäkringens innehåll och självrisker

Hel- och halvförsäkring går att välja som årsförsäkring. Innehållet är detsamma som i dessa försäkringar, men priset på försäkringen är beräknat efter att den inte används under hela året.

Innehåll Hel­försäkring Halv­försäkring Trafik­försäkring
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte

Fler sidor för dig som gillar att köra mc