Jämför mc försäkring

Valet av omfattning på mc försäkringen beror på motorcykelns ålder, värdet, hur du använder den och vilken risk du är beredd att ta. Om du kör mycket och inte vill betala mer än självrisken om mc skadas rekommenderar vi helförsäkring.
Uppställd mc
Välj den mc-försäkring som passar dig och dina behov.

Äger du en motorcykel måste du ha en trafikförsäkring enligt lag för att få köra med den. Beroende på vilket försäkringsskydd du vill ha kan du välja halvförsäkring eller helförsäkring. Välj sedan om halv- eller helförsäkringen ska kunna ändras till en avställningsförsäkring eller om den ska gälla året runt.

Årsförsäkring

Årsförsäkring innebär att du slipper ställa av din mc hos Transportstyrelsen under vinterhalvåret och priset på försäkringen är beräknat efter att den inte används under hela året. Om du inte väljer årsförsäkringen ändras halv- eller helförsäkringen automatiskt till en avställningsförsäkring om du ställer av motorcykeln hos Transportstyrelsen. 

Trafikförsäkring

Trafikförsäkring gäller för personskador och för skador på någon annans egendom, men inte på den egna mc:n. Läs om trafikförsäkring mc.

Halvförsäkring

Med en halvförsäkring får du bland annat ersättning om din motorcykel blir stulen, om du råkar ut för en maskinskada eller om du behöver få hjälp med bärgning. Läs mer om halvförsäkring mc.

Helförsäkring

Helförsäkring täcker skador på motorcykeln, även om man har orsakat dem själv, eller om t.ex. motorcykeln skulle välta eller bli utsatt för skadegörelse. Läs mer om helförsäkring mc.

Avställningsförsäkring

Avställningsförsäkring kallas även garageförsäkring. Om du har minst halvförsäkring på din motorcykel, och inte valt årsförsäkring, så ändrar vi automatiskt din försäkring till avställningsförsäkring när du anmäler avställning hos Transportstyrelsen för den period du inte tänker använda mc:n i trafik. Avställningsförsäkring för mc gäller vid stöld, brand och skadegörelse.

Jämför innehållet HEL HALV TRAFIK
Trafik – personskada

Om föraren, passagerare och andra trafikanter skadas vid en olycka med mc:n får de ersättning för sina personskador.

Du som äger en mc måste ha trafikförsäkring enligt lag och det är den minsta omfattning du kan välja på din mc-försäkring.

Självrisken är 0 kr, men om föraren saknar körkort, varit grovt vårdslös eller rattfull är självrisken 1 000 kr.

Trafik - annans egendom

Om föraren av din mc orsakar skador på någon annans egendom ersätts dessa av trafikförsäkringen.

Du som äger en mc måste ha trafikförsäkring enligt lag och det är den minsta omfattning du kan välja på din försäkring.

Självrisken är 0 kr, men om föraren saknar körkort, varit grovt vårdslös eller rattfull är självrisken 1 000 kr.

Brandskada

Du får ersättning för skador på mc:n som orsakats av brand, blixtnedslag, explosion eller skada på elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador.

Självrisken är 1 000 kr.

Feltankning

Du får ersättning för nödvändiga kostnader för rengöring av tank, behållare, ledningar och byte av filter, upp till 50 000 kr. Blir det följdskador på grund av feltankning ersätts dessa via maskinskadeförsäkringen.
Läs mer under maskinskada.

Självrisken är 1 500 kr.

Glasskada

Du får ersättning för skador på vind- och plexiglasskydd (inte strålkastarglas) som spräckts eller krossats.

Självrisken är 200 kr + 20 % av reparationskostnaden.

Maskinskada

För tung motorcykel vilken inte har fler än tre hjul och som är yngre än 5 år eller har körts mindre än 100 000 km omfattas plötsliga fel som påverkar motorcykelns funktion på till exempel motor, elektronik, växellåda och kraftöverföring. 

Självrisken är 3 000 kr. Om motorcykeln är importerad av annan än märkets generalagent är självrisken 6 000 kr. 

Bärgning

Du får ersättning för kostnader I samband med bärgning/assistans vid olycka eller driftstopp. Även starthjälp, hemtransport och merkostnad för hotellnatt ingår.

Självrisken är 300 kr.

Rättsskydd

Du får ersättning för kostnader vid vissa tvister som har med dig som fordonsägare att göra.

Självrisken är 25 % av kostnaden, lägst 1 000 kr.

Stöld av mc

Du får ersättning vid stöld eller tillgrepp av hela mc:n.

  • Självrisk för lätt mc: 1 000 kr om den var låst med 2 godkända lås, annars 6 000 kr.
  • Självrisk för tung mc: 5 000 kr om den var låst med 2 godkända lås, annars 10 000 kr.

Vid rån av fordon eller fordonsnyckel ingår kristerapi.

Stöld av fordonsdelar

Du får ersättning vid stöld eller tillgrepp av fordonsdelar till mc:n. Avmonterade fordonsdelar ska vara inlåsta I utrymme som endast du har tillgång till.

  • Självrisk för lätt mc: 1 000 kr om den var låst med 2 godkända lås, annars 6 000 kr.
  • Självrisk för tung mc: 5 000 kr om den var låst med 2 godkända lås, annars 10 000 kr.
Vagnskada

Du får ersättning för skador på mc:n efter en trafikolycka, skadegörelse eller annan olycka, t.ex. ett nedfallande träd.
Du kan välja mellan dessa självrisker:

  • Lätt mc: 1 000 kr eller 2 000 kr
  • Tung mc: 3 000 kr eller 6 000 kr

Självrisken dubbleras om föraren är någon annan än försäkringstagaren, dennes maka/make, sambo eller registrerad partner när det inträffar en skada.

Fler sidor för dig som gillar att köra Mc

Visste du att vi har en speciell mc-försäkring för BMW? Du kan läsa mer om den här. Vi har också samlat ihop tips för säkrare mc-körning. Kan vara extra bra att läsa på våren när det är dags att plocka fram motorcykeln igen.