Självrisker för lätt lastbilsförsäkring

Självrisk är den del av skadekostnaden som du betalar själv. Hur mycket det är beror på vilken försäkring det gäller och vad det är som har hänt.

Den självrisk du har valt framgår av ditt försäkringsbrev, som du kan hitta på Mina sidor. Du kan logga in på Mina sidor med Bank-id eller Mobilt Bank-id.

Självrisk per skadehändelse

Trafik

​0 kr

1 000 kr - om föraren är yngre än 25 år, saknar körkort, varit rattfull eller grovt vårdslös.​​

Brand

​1 500 kr​

Glas

​200 kr – vid reparation av stenskott och mindre skador. Reparationerna ska godkännas av oss.

1 500 kr – vid byte av ruta.

Maskinskada

1 500 kr plus 20 % – om bilen är yngre än 8 år och körts mindre än 100 000 km.
För direktimporterad bil är självrisken dubbelt så hög jämfört med svensksåld.

Bärgning/Assistans

1 500 kr

Rättsskydd

​​25 % av kostnaderna, lägst 1 500 kr

Stöldskada

1 500 kr

8 000 kr om bilen inte varit låst med ett godkänt lås

Feltankning

​1 500 kr

Vagnskada

3 000 kr, 4 500 kr eller 6 000 kr – högre självrisk ger lägre pris på försäkringen.

Ytterligare 1 000 kr i självrisk om föraren är under 25 år.