Kräkning och diarré

Att din hund kräks någon gång är inte farligt och beror oftast på att den ätit något olämpligt. Men om hunden har ihållande kräkningar ska du kontakta veterinär.

Vanliga orsaker

  • Virusinfektioner är en vanlig orsak till kräkning hos hund. 
  • Hunden har svalt ett främmande föremål som en strumpa, en klädesbit, liten leksak, kotte eller en benbit. 
  • Vissa sjukdomar, som exempelvis njursvikt och diabetes, kan ge symtom som kräkningar.

Akut gastroenterit

Akut gastroenterit är ett medicinskt uttryck för akut inflammation i mag- tarmkanalens slemhinnor, som visar sig i form av kräkning och, eller, diarré. Om kräkningarna inte upphör, eller om hunden har både diarré och kräks samtidigt, ska du kontakta veterinär direkt. Hunden kan snabbt bli uttorkad.

Sök vård direkt om

  • hundens allmäntillstånd är påverkat, med feber, slöhet eller uttorkning
  • du misstänker att hunden har svalt ett främmande föremål
  • hunden kräks upp vatten
  • kräkningarna eller diarrén är blodblandad.
Golden retrievervalp hos veterinär
Ta hunden till veterinären om kräkningarna inte upphör.

Så gäller hundförsäkringen

Om hunden är slö och medtagen eller om du misstänker att hunden fått i sig ett främmande föremål kontaktar du veterinären.  Hundförsäkringen gäller för veterinärvårdskostnaderna i dessa fall. Om du känner dig osäker och vill kontakta en veterinär innan du åker in med hunden kan du använda den digitala tjänsten FirstVet. Det ingår tre kostnadsfria besök i våra hundförsäkringar.   

Risk för uttorkning

Om hunden har ihållande kräkning och diarré förlorar kroppen snabbt vätska och salter, vilket kan leda till uttorkning.

Det är viktigt att se till att hunden får i sig tillräckligt med vätska och extra tillskott av salter, uttorkning kan annars utvecklas till ett kritiskt och livshotande tillstånd.

Små hundraser, valpar och äldre hundar är känsligare för uttorkning.

Boxer
Hunden riskerar att bli uttorkad om den inte får i sig vätska.

Detta kan du göra själv

Senast uppdaterad 12 maj 2020