Självrisk för hästförsäkringen

Självrisken är den del av skadekostnaden som du betalar själv. Vilken självrisk som gäller för din hästförsäkring ser du i försäkringsbrev som du enkelt hittar på Mina sidor. 

Veterinärvård

Våra hästförsäkringar har en fast och en rörlig del i självrisken. Du kan välja mellan följande självrisker för din hästförsäkring. 

  • 2 700 kr + 20 %
  • 5 000 kr + 20%

Livförsäkring 

Ingen självrisk

Foster- och fölförsäkring 

Livförsäkring

Ingen självrisk

Veterinärvård

2 700 kr + 20 %

Självriskperiod

  • Om du har fast och rörlig självrisk är självriskperioden 125 dagar.
  • Om du enbart har fast självrisk är självriskperioden 100 dagar.

En självriskperiod innebär att du betalar den fasta självrisken endast en gång per självriskperiod, oavsett antal veterinärbesök och vilken skada/diagnos besöken gäller. Den rörliga självrisken på 20 % betalar du på den summa som är kvar efter att den fasta delen i självrisken är betald. En självriskperiod räknas från och med första veterinärbesöket (kvittodag).