Självrisker för Hästförsäkring

Självrisk är den del av skadekostnaden som du betalar själv. Vilken självrisk som gäller för din försäkring ser du på ditt försäkringsbrev.

Livförsäkringen och Livförsäkring med användbarhet – gäller utan självrisk.

Veterinärvård

Självrisken för hästförsäkring är ett fast självriskbelopp; 2 700 kr eller 5 000 kr – du väljer vilket, plus 20 % av den totala kostnaden för veterinärvård. Den rörliga delen av självrisken beräknas på beloppet efter det att det fasta självriskbeloppet har dragits av.

​Du betalar en självrisk per behandlingsperiod – en behandlingsperiod är 100 dagar räknat från det första veterinärbesöket. Ju högre fast självrisk du väljer, desto lägre pris får du på försäkringen.