Självrisker för Hästförsäkring

Självrisk är den del av skadekostnaden som du betalar själv. Vilken självrisk som gäller för din försäkring ser du på ditt försäkringsbrev.

Veterinärvård

Våra hästförsäkringar har en fast och en rörlig del i självrisken. Du kan välja mellan följande självrisker för din hästförsäkring. 

  • 2 700 kr + 20 %
  • 5 000 kr + 20%

Livförsäkring 

Ingen självrisk

Foster- och fölförsäkring 

Livförsäkring

Ingen självrisk

Veterinärvård

2 700 kr + 20 %

Självriskperiod

  • Om du har fast och rörlig självrisk är självriskperioden 125 dagar.
  • Om du enbart har fast självrisk är självriskperioden 100 dagar.

En självriskperiod innebär att du betalar den fasta självrisken endast en gång per självriskperiod, oavsett antal veterinärbesök och vilken skada/diagnos besöken gäller. Den rörliga självrisken på 20 % betalar du på den summa som är kvar efter att den fasta delen i självrisken är betald. En självriskperiod räknas från och med första veterinärbesöket (kvittodag).