Självrisker för Hästförsäkring

Självrisk är den del av skadekostnaden som du betalar själv. Hur mycket det är beror på vilken försäkring det gäller och vad det är som har hänt.

Den självrisk du har valt framgår av ditt försäkringsbrev, som du kan hitta på Mina sidor.
Du kan logga in på Mina sidor med Bank-id eller Mobilt Bank-id.

Livförsäkringen och Livförsäkring med användbarhet – gäller utan självrisk.

Veterinärvård

Självrisken för hästförsäkring är ett fast självriskbelopp; 2 700 kr eller 5 000 kr – du väljer vilket, plus 20 % av den totala kostnaden för veterinärvård. Den rörliga delen av självrisken beräknas på beloppet efter det att det fasta självriskbeloppet har dragits av.

​Du betalar en självrisk per behandlingsperiod – en behandlingsperiod är 100 dagar räknat från det första veterinärbesöket. Ju högre fast självrisk du väljer, desto lägre pris får du på försäkringen.