Bilförsäkring

Elbil, laddhybrid eller traditionell bränslebil? Det spelar ingen roll - vi försäkrar alla bilar och hjälper dig om något händer.

Se vad som ingår i bilförsäkringen
 • Du får hjälp dygnet runt

  När något akut händer spelar det ingen roll vad klockan är. Du får alltid prata med en riktig person hos oss.

 • Fotobesiktning förenklar

  Du fotar skadorna på bilen och verkstaden gör en bedömning. Utifrån bilderna får du en tid för reparation.

 • Fördelaktig för el- och hybridbilar

  Vår bilförsäkring gäller utan åldersavdrag om du får en skada på bilens högvoltsbatteri.

Vår bästa bilförsäkring

Stor Bilförsäkring är vår mest omfattande bilförsäkring och ger dig extra bra skydd. Du kan få ersättning för bland annat:

 • Hyrbil i 75 dagar om bilen blir okörbar på grund av en händelse som täcks av försäkringen.
 • Maskinskadeförsäkring upp till att bilen är 10 år och körts mindre än 150 000 km.
 • Skadad eller försvunnen bilnyckel ersätts.
 • Ingen självrisk vid vägassistans.
 • Extra ersättning om förare eller passagerare får bestående skador eller men efter en trafikolycka. 
4,5 av 5 Innehållet i Stor Bilförsäkring får högt betyg i Konsumenternas.se oberoende jämförelse.

Översikt

Jämför våra bilförsäkringar

Trafikförsäkring måste du ha enligt lag. Välj den bilförsäkring som passar dina behov. I tabellen ser du vad som ingår och vilken självrisk som gäller.

Innehåll Stor Bil­försäkring Stor Bil Hel­försäkring Hel Halv­försäkring Halv Trafik­­Xtra Trafik­Xtra Trafik­försäkring Trafik
Ingår Ingår Ingår Ingår Ingår

Om föraren, passagerare och personer utanför bilen skadas vid en olycka med bilen får de ersättning för sina personskador. Som bilägare måste du ha trafikförsäkring enligt lag och det är den minsta omfattning du kan välja på din bilförsäkring. Självrisken är 0 kr, men om föraren är under 25 år, saknar körkort, varit grovt vårdslös eller rattfull är självrisken 1 000 kr.

Ingår Ingår Ingår Ingår Ingår

Om föraren av din bil orsakar skador på någon annans egendom ersätts dessa av trafikförsäkringen. Som bilägare måste du ha trafikförsäkring enligt lag och det är den minsta omfattning du kan välja på din bilförsäkring. Självrisken är 0 kr, men om föraren är under 25 år, saknar körkort, varit grovt vårdslös eller rattfull är självrisken 1 000 kr.

Ingår Ingår Ingår Ingår Ingår inte

Du får ersättning vid stöld eller tillgrepp av hela bilen.

Självrisken är 1 800 kr om bilen var låst. För Stor bilförsäkring är självrisken 1 500 kr. Om bilen inte är låst är självrisken 8 000 kr.

Vid rån av fordon eller fordonsnyckel ingår kristerapi.

Ingår Ingår Ingår Ingår Ingår inte

Du får ersättning för kostnader i samband med assistans vid trafikolycka eller annat driftstopp. Även starthjälp, hemtransport och merkostnad för hotellnatt ingår.

Självrisken är 1 800 kr.

Om du väljer Stor bilförsäkring eller tillägget hyrbil och vägassistans  är självrisken 0 kr. Om du väljer TrafikXtra gäller detta moment högst 2 gånger per år och självrisken är då 1 000 kr.

Ingår Ingår Ingår Ingår Ingår inte

Du får ersättning för kostnader vid vissa tvister som har med dig som bilägare att göra.

Självrisken är 20 % av kostnaden, lägst 1 800 kr. För Stor bilförsäkring är självrisken 20 % av kostnaden, lägst 1 500 kr.

Ingår Ingår Ingår Ingår inte Ingår inte

Du får ersättning vid stöld eller tillgrepp av fordonsdelar till bilen. Avmonterade fordonsdelar ska vara inlåsta i utrymme som endast du har tillgång till.

Självrisken är 1 800 kr om bilen är låst. För Stor bilförsäkring är självrisken 1 500 kr. Om bilen inte är låst är självrisken 8 000 kr.

Ingår Ingår Ingår Ingår inte Ingår inte

Du får ersättning för skador på bilen som orsakats av brand, blixtnedslag, explosion eller skada på elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador.

Självrisken är 1 800 kr. För Stor bilförsäkring är självrisken 1 500 kr.

Ingår Ingår Ingår Ingår inte Ingår inte

Du får ersättning för skador på bilens vind-, sido- eller bakruta om de krossas eller spräcks. Du får ersättning för kostnaden att byta eller reparera ruta efter till exempel stenskott.

Självrisken vid reparation är 200 kr och vid byte 1 800 kr. För Stor bilförsäkring är självrisken 1 500 kr.

Ingår Ingår Ingår Ingår inte Ingår inte

Du får ersättning för nödvändiga kostnader för rengöring av tank, behållare, ledningar och byte av filter upp till 50 000 kronor. Detta gäller om du tankat bilen med fel bränsle eller fyllt annan behållare med fel medel t.ex. olja i tanken för spolarvätska. Gäller för bilar som är yngre än 15 år.

Självrisken är 1 500 kronor.

Ingår Ingår Ingår Ingår inte Ingår inte

För en bil som är yngre än 8 år och har körts mindre än 100 000 km omfattas plötsliga fel som påverkar bilens funktion på till exempel motor, elektronik, växellåda och kraftöverföring. För Stor Bilförsäkring gäller maskinskada för en bil som är yngre än 10 år och har körts mindre än 150 000 km.

Självrisken är:

1 800 kr - om bilen är yngre än 5 år och har körts mindre än 80 000 km (3 600 kr för direktimporterad bil). För Stor Bilförsäkring är självrisken 1 500 kr (3 000 kr för direktimporterad bil).

3 500 kr - om bilen är äldre än 5 år eller har körts mer än 80 000 km (7 000 kr för direktimporterad bil). För Stor Bilförsäkring är självrisken 3 000 kr (6 000 kr för direktimporterad bil).

10 000 kr - om du har Stor Bilförsäkring och bilen är äldre än 8 år eller har körts mer än 100 000 km. Samma självrisk gäller för direktimporterad bil.

Ingår Ingår Ingår inte Ingår inte Ingår inte

Du får ersättning för skador på bilen efter en trafikolycka, skadegörelse eller annan olycka, t.ex. ett nedfallande träd.

Du kan välja mellan dessa självrisker:

 • 3 000 kr

 • 4 500 kr

 • 6 000 kr

Självrisken är 25 000 kr om det försäkrade marknadsvärdet på bilen är över 1,5 mkr. För bilar med gällande vagnskadegaranti ingår detta skydd i garantin, men självrisken är ett annat belopp. Se ditt garantibevis.

Ingår Ingår inte Ingår inte Ingår inte Ingår inte

Du får ersättning om inredningen i bilens kupé eller bagageutrymme skadas. Skador som orsakats av djur ersätts inte. Elektronik, sufflett eller hardtop räknas inte som inredning. Självrisken är 1 500 kronor.

Ingår Ingår inte Ingår inte Ingår inte Ingår inte

Du får en ny bil om din bil stjäls eller totalförstörs. Gäller för bilar som är högst 2 år och har körts mindre än 40 000 km. Är bilen äldre eller har körts mer får du ersättning med bilens marknadsvärde plus 20 %. VärdeXtra gäller tills bilen blir 3 år. Du betalar ingen självrisk.

Ingår Ingår inte Ingår inte Ingår inte Ingår inte

Utöver det som ersätts från trafikförsäkringen får förare och passagerare en extra ersättning upp till 600 000 kronor, om de får bestående skador eller men efter en trafikolycka. Ersättningen betalas även ut vid dödsfall. Ersättning för kristerapi hos legitimerad psykolog upp till 10 gånger ingår.

Ingår Ingår inte Ingår inte Ingår inte Ingår inte

Du får ersättning för 75 % av dygns- och kilometerkostnaderna för en hyrbil i 75 dagar när du har Stor Bilförsäkring. Om skadan sker utomlands ersätter vi 100 % av dessa kostnader.

Ingår Ingår inte Ingår inte Ingår inte Ingår inte

Om bilnyckel eller bilnyckelkort innehållande elektronisk startspärr skadas eller försvinner får du ersättning upp till 10 000 kronor. Max ett skadetillfälle per år ersätts. Förutom själva nyckeln ersätter vi kostnaderna för att avprogrammera den skadade eller försvunna nyckeln och inprogrammera en ny nyckel.

Självrisken är 500 kronor för försvunnen eller skadad bilnyckel.

Ingår Ingår inte Ingår inte Ingår inte Ingår inte

 Du betalar ingen självrisk vid vägassistans. Vid djurkollision och skadegörelse sänks din självrisk vid vagnskada; med upp till 6 000 kr om du har helförsäkring och med upp till 10 000 kr om du har vagnskadegaranti.”

Tillägg till din bilförsäkring

Kul att ni gillar oss. Tack!

Baserat på över 10 000 omdömen på
Så hanterar vi kundomdömen

Vanliga frågor och svar om bilförsäkring

Bilförsäkring ger rabatt

När du försäkrar bilen får du 10 % förmånsrabatt direkt på bilförsäkringen och på i stort sett alla dina försäkringar. Lägg till försäkring för hemmet eller familjen så får du 15 % rabatt.

Relaterat innehåll