Tips vid leasing av bil

Det är i dag inte längre självklart att man måste köpa en bil för att ha tillgång till en. Om du behöver bil ofta i vardagen och vill ha en ny bil var tredje år så kan leasing vara en bra lösning.

Vad innebär privatleasing

Privatleasing av bil är en form av finansieringslösning utan några krav på kontantinsats, och kan ses som en slags långtidshyra som löper under en viss tid. Bilen återlämnas när kontraktstiden är slut. Kostnaden för privatleasingavtalet varierar beroende på vilken typ av bil, hur långt du förväntas köra, utrustningsnivå och längden på avtalet.

Fördelar med leasing

  • Du får en ny och säker bil.
  • Du behöver inte ha sparat kapital. 
  • Du behöver inte ta ett lån för att köpa en bil.
  • Du får bra överblick över månadskostnaderna.

Nackdelar med leasing

  • Leasing är i allmänhet dyrare än att köpa bilen.
  • Du har ingen bil att sälja när hyresperioden är över.
  • Om ditt behov ändras under hyresperioden kan det vara dyrt att komma ur kontraktet.
  • Onormalt slitage, småskador, missad service eller om du kört längre än vad som avtalats kan bli dyrt vid återlämning av bilen.

Priset på försäkring är i princip detsamma oavsett om du leasar eller äger en bil.