Räckvidd - så långt kör du med elbil

Räckvidden varierar mellan olika elbilar. Läs om hur lång räckvidd en elbil brukar ha, hur den påverkas på vintern och hur kan du öka räckvidden själv.

Hur långt går en elbil?

En genomsnittlig elbil har en räckvidd på ungefär 30 mil, men det finns elbilar med räckvidd på över 70 mil. Hur långt elbilen går beror på många faktorer, bland annat:

  • Storleken på batteriet, som mäts i kWh.
  • Förbrukningen, som ofta mäts i kWh per mil (biltillverkarna anger oftast kWh per 100 km).
  • Batteriets temperatur.
  • Väglaget – Vatten, is och snö på vägen ger högre friktion och därmed högre förbrukning.
  • Din körstil.

Hur långt går elbilen på vintern?

Elbilar går i allmänhet kortare på vintern än på sommaren. Du får räkna med att räckvidden kan vara ungefär 20 till 30 % kortare. För att få så lång räckvidd som möjligt vintertid är det viktigt att elbilen är uppvärmd från start. Vid laddning av bilen under vintern bör du också använda förvärmning av batteriet.

Man som laddar en elbil
Elbilens räckvidd bestäms bland annat av batteriets storlek och förbrukningen.

Hur mycket drar en elbil per mil?

Föbrukningen för elbilar är i genomsnitt 2 kWh per mil. Laddar du hemma för 1,5 kronor per kWh, så kostar en mil således 3 kronor för elen. Precis som för fossilbilar varierar förbrukningen mycket mellan olika modeller. De flesta elbilar ligger i spannet mellan 1,5 till 2,4 kWh per mil (WLTP).

Du kan själv påverka räckvidden

Vilken hastighet och körstil du har är två faktorer som spelar in när vi pratar om räckvidd. Ju fortare du kör, desto mer energi går åt att driva bilen. Du kan köra upp till 10 mil längre i stadsmiljö, jämfört med om du kör på en motorväg.

Även yttre omständigheter som till exempel temperatur påverkar räckvidden. Vid kallt väder minskar räckvidden men det finns inget skäl till oro, dagens elbilar har räckviddsmätare så att du kan följa hur mycket laddning du har kvar i batteriet och hur långt du kan köra till nästa laddning i realtid. 

Sänkt hastighet ökar räckvidden

Hastigheten spelar stor roll för vilken räckvidd du får. Bara genom att köra i 80 km/h istället för 90 km/h gör stor skillnad för att maximera räckvidden.

Klimatanläggningen påverkar

Luftkonditionering och stolsvärme påverkar räckvidden. Medan inredning såsom lampor och underhållningssystemet har en marginell påverkan på batteriet. Genom att sänka värmen med ett par grader är det möjligt att klämma ut några kilometer extra per laddning.

Kör med god framförhållning

Undvik snabba accelerationer och lär dig att släppa upp gasen i god tid innan ett rödljus och rulla mot ett stopp.

Planera rutten

I uppförsbacke måste motorn jobba extra hårt. I nedförsbacke är det dock helt andra förutsättningar. I en del elbilar laddas batteriet automatiskt när du bromsar eller saktar ner (motorbromsar).

Om elen tar slut

Om du har kört slut på el så behöver du hjälp med bärgning till närmaste laddstation. Bärgning och assistans ingår i vår försäkring för elbilar. Om du har valt Stor Bilförsäkring eller tillägget Hyrbil och vägassistans (tidigare kallad BilXtra) så betalar du ingen självrisk för bärgningen.