Årsredovisningar från If

från 2010
Årsredovisningarna presenteras i pdf-format.

If Skadeförsäkring Holding AB 

If Skadeförsäkring Holding AB Årsredovisning 2018

If P&C Insurance Holding Ltd Annual report 2018 (English)

If Skadeförsäkring Holding AB Årsredovisning 2017

If P&C Insurance Holding Ltd Annual report 2017 (English)

If Skadeförsäkring Holding AB Årsredovisning 2016

If Skadeförsäkring Holding AB Årsredovisning 2015

If Skadeförsäkring Holding AB Årsredovisning 2014

If Skadeförsäkring Holding AB Årsredovisning 2013

If Skadeförsäkring Holding AB Årsredovisning 2012

If Skadeförsäkring AB

If Skadeförsäkring AB Årsredovisning 2018

If P&C Insurance Ltd Annual report 2018 (English)

If Skadeförsäkring AB Årsredovisning 2017

If P&C Insurance Ltd Annual report 2017 (English)

If Skadeförsäkring AB Årsredovisning 2016

If Skadeförsäkring AB Årsredovisning 2015

If Skadeförsäkring AB Årsredovisning 2014

If Skadeförsäkring AB Årsredovisning 2013

If Skadeförsäkring AB Årsredovisning 2012

If Skadeförsäkring AB Årsredovisning 2011

If Skadeförsäkring AB Årsredovisning 2010

If Livförsäkring AB

If Livförsäkring AB Årsredovisning 2018

If Livförsäkring AB Årsredovisning 2017

If Livförsäkring AB Årsredovisning 2016

If Livförsäkring AB Årsredovisning 2015

If Livförsäkring AB Årsredovisning 2014

If Livförsäkring AB Årsredovisning 2013

If Livförsäkring AB Årsredovisning 2012

If Livförsäkring AB Årsredovisning 2011

If Livförsäkring AB Årsredovisning 2010

Redogörelse för ersättningar inom If Skadeförsäkring AB

Ersättningar inom If Skadeförsäkring AB 2018

Ersättningar inom If Skadeförsäkring AB 2017

Ersättningar inom If Skadeförsäkring AB 2016

Ersättningar inom If Skadeförsäkring AB 2015

Ersättningar inom If Skadeförsäkring AB 2014

Ersättningar inom If Skadeförsäkring AB 2013

Ersättningar inom If Skadeförsäkring AB 2012

Ersättningar inom If Skadeförsäkring AB 2011

Ersättningar inom If Skadeförsäkring AB 2010