Årsredovisningar och halvårsrapporter

Rapporterna presenteras i pdf-format.

If Skadeförsäkring Holding AB (publ)

If Skadeförsäkring AB (publ)

If Livförsäkring AB