Finansiell information

If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,9 miljoner kunder och omkring 7 300 anställda. If är ett helägt dotterbolag till Sampo Abp som är listat på NASDAQ Helsinki och Stockholm. Sampo Abp är Sampokoncernens moderbolag.

Sampokoncernens finansiella information finns att tillgå på Sampos webbplats (på engelska). Sampo publicerar varje år två delårsrapporter, en halvårsrapport och en bokslutskommuniké. Därtill publicerar Sampo en årsredovisning i enlighet med finska lagar och regelverk.

Om du har frågor om Ifs finanser kontaktar du

Sami Taipalus
Chef för investerarrelationer på Sampo
+358 10 516 0030
sami.taipalus@sampo.com