Säker transport

Minska risken för stöld och skador när du transporterar varor eller anlitar transportör. Läs även om leveransvillkor och reklamation av skada.

Tips och råd

För att undvika transportskada är det viktigt att du använder rätt emballage och förpackar dina varor så att de tål stötar. Tänk på att inte avslöja innehållet och använd anonyma transportförpackningar för att minska stöldrisken. Håll även uppsikt vid lastning och lossning. Om du anlitar är transportör så rekommenderar vi att vända dig till allmänt kända företag som kan garantera att hela transportkedjan är säkrad. Kontrollera alltid varorna vid leverans och gå vidare med reklamation om det har skett en transportskada.

Packa rätt

Förpacka dina varor ordentligt för att undvika stöld och skador.

Så packar du rätt

Transportsäkerhet

Säkra hela transportkedjan och undvika riskabla situationer.

Transportsäkerhet

Reklamation

Läs om hur du gör en reklamation och vilka tidsgränser du bör följa.

Reklamation av transportskada

Leveransvillkor

Incoterms beskriver villkoren för transport av varor och gods.

Incoterms 2020

Lathund för transporter

Vår guide beskriver riskerna med transport och hur du undviker dem.

Transportguide (pdf)

Vid skada eller förlust

Vad ska du som försäkringstagare göra om du råkar ut för en transportskada?

Läs våra instruktioner

Checklista för transportören

Undvik skador

 • ​Säkra godset i bilen. Du förebygger skador och kör trafiksäkert.
 • Säg ifrån med en gång om du upptäcker skador eller dåligt emballage. Du kan skriva exempelvis ”godset skadat” eller ”dåligt emballage” på fraktsedeln.
 • Var extra noga vid omlastningar. När godset omfördelas krävs ny lastsäkring.

Undvik stölder

 • Räkna alltid godset som du tar emot – ett viktigt ansvar du har. Säg ifrån om något saknas och skriv på fraktsedeln.
 • Lås alltid bilen eller lastutrymmet. Håll koll på nycklarna.
 • Håll tyst om vad du har i bilen.
 • Parkera där det känns säkert.

Kolla temperaturen

 • Se till att ha egen och rätt inställd mätutrustning i bilen.
 • Kolla temperaturen när du tar emot godset.
 • Kolla temperaturen under resan.
 • Kolla temperaturen när kunden tar emot godset. Kontrollera även att kunden gör rätt och har rätt mätutrustning för att undvika felaktig reklamation.​

Transportförsäkringar

Läs mer om några av våra försäkringar för transport

Frågor och svar om...

Försäkra transporter | Incoterms villkor