Packa rätt vid transport av varor

Märkesvaror intresserar även tjuvar. Om dina transportförpackningar är anonyma så att innehållet inte avslöjas minskar du stöldrisken. Genom att även emballera dina varor ordentligt så kan du undvika transportskador.

Förpacka varorna så att innehållet inte syns

Transportförpackningen ska inte vara densamma som försäljningsförpackningen, värdefulla och lockande produkter ska förpackas så att emballaget inte avslöjar vilka varor som transporteras. Skriv även fraktsedlar så neutrala som möjligt och specificera inte godsslaget.

Emballera dina varor ordentligt

Tänk på att emballera ditt exportgods med större omsorg än vad du normalt gör vid inrikes transporter. Godset utsätts för större skaderisk vid till exempel sjötransporter.

Innan du lastar en container med gods, kolla att tak och dörrar är hela och täta. Vid uppenbar felemballering riskerar du att få ett avdrag från skadeersättningen. Leveranser med bräckageskador leder också till missnöjda kunder.

Skadeexempel vid transport

Mobiltelefoner försvann under transporten

En last med mobiltelefoner transporterades från Sverige till Danmark. Kartongerna med telefoner var lastade på pallar. Varje pall rymde 5 lager med 20 kartonger i varje lager. Pallarna var endast bandade i stället för inplastade. Av kartongernas märkning framgick att de innehöll mobiltelefoner.

Vid ankomsten togs de emot av mottagaren utan anmärkning. När banden senare lossades upptäcktes att de mittersta kartongerna i de undre lagren var väldigt lätta. Det visade sig att någon hade tömt dem och sedan ställt tillbaka kartongerna så att stölden inte skulle upptäckas förrän långt senare.

Skadekostnad
Skadan uppgick till flera miljoner kronor. Eftersom godset var felemballerat gjordes avdrag från skadeersättningen.

Bristfälligt emballage

En last med transformatorer transporterades från Sverige till Turkiet. Transformatorerna var höga och stod på en smal fot. De placerades på bilens flak utan emballage eller lastsäkring. Vid ankomsten visade det sig att samtliga transformatorer hade vält. Detta hade troligen hänt vid en kraftig inbromsning.

Skadekostnad
Skadan uppgick till flera miljoner kronor. Eftersom godset var felemballerat gjordes avdrag från skadeersättningen.