Reklamation av transportskada

Läs om hur du gör en anmälan om förlust eller skada mot transportör.

Skicka ett skriftligt meddelande om skada eller förlust till transportören inom utsatt tid

Vid synliga skador måste en anmälan om förlust göras omedelbart vid leverans av godset.

I praktiken sker detta genom att göra en anmärkning om skada på fraktsedeln. Denna anmärkning måste också göras på transportörens exemplar av fraktsedeln.

Skicka alltid ett separat skriftligt meddelande om förlust eller skada (ett provisoriskt anspråk) till transportören även om en anmärkning har gjorts på fraktsedeln som anges i föregående stycke.

Meddelandet ska innehålla följande information:

 • Rubrik: "Anmälan om förlust eller skada"
 • Transportmedel/transportväg och B/L-, fraktsedelsnummer
 • Information om vilken typ av skada eller förlust
 • Datum och underskrift

Reklamationen av förlusten eller skadan, det vill säga det preliminära kravet bör alltid innehålla följande stycke:
"Vi reserverar oss för att vi och/eller vårt försäkringsbolag kommer att återkomma med ett specifikt krav senare."

Tidsgränser för att reklamera mot transportör:

Vägtransport

 • Synliga skador på en gång vid mottagande av gods
 • Dold skada inom 7 dagar efter mottagande av gods

Järnväg

 • Synliga skador på en gång vid mottagande av gods
 • Dold skada inom 7 dagar efter mottagande av gods

Sjötransporter

 • Synliga skador på en gång vid mottagande av gods
 • Dold skada inom 3 dagar lossning.

Transport med flyg

 • När skadan upptäcks, dock senast 14 dagar efter mottagandet av gods.