Vad kostar det att medförsäkra en familjemedlem i sjukvårdsförsäkringen?

Priset för en medförsäkrad beräknas på samma sätt som för den huvudförsäkrade personen. I större företag med många anställa erbjuds ett enhetspris per anställd, då gäller samma pris även för den medförsäkrade. I mindre företag baseras priset på den anställdes ålder. Pris för en medförsäkrad beror i dessa fall också på den medförsäkrades ålder.