Vilken ersättning ger företagets sjukvårdsförsäkring mig som anställd?

Får jag t.ex. ersättning för sjukvårdskostnader, medicin och förlorad lön?

Företagets sjukvårdsförsäkring täcker sjukvårdskostnader samt vissa omkostnader, som t.ex. resor i samband med sjukvård. Dessutom du får tillgång till vårt nätverk av vårdgivare och omfattas av vår vårdgaranti där du blir garanterad behandling inom 14 dagar. Att få "gå före i kön" och träffa rätt specialist direkt är viktigt för att bli frisk snabbare och undvika lång sjukskrivning.

Däremot ingår inte ersättning för förlorad inkomst vid sjukdom, så kallad sjukersättning.