Vilken ersättning ger företagets sjukvårdsförsäkring mig som anställd?

Frågat av Linda

Fråga:

Företaget jag jobbar på har en sjukvårdsförsäkring hos If och omfattar alla anställda. Jag undrar vilken ersättning jag som anställd kan få om jag blir sjuk, t.ex. sjukvårdskostnader, medicin och förlorad lön?

Svar:

Företagets sjukvårdsförsäkring täcker sjukvårdskostnader samt vissa omkostnader, som t.ex. resor i samband med sjukvård. Dessutom du får tillgång till vårt nätverk av vårdgivare och omfattas av vår vårdgaranti där du blir garanterad behandling inom 14 dagar. Att få "gå före i kön" och träffa rätt specialist direkt är viktigt för att bli frisk snabbare och undvika lång sjukskrivning.

Däremot ingår inte ersättning för förlorad inkomst vid sjukdom, så kallad sjukersättning.