Vilken ersättning ger företagets sjukvårdsförsäkring mig som anställd?

Företagets sjukvårdsförsäkring täcker sjukvårdskostnader samt vissa omkostnader, som t.ex. resor i samband med sjukvård. Dessutom du får tillgång till vårt nätverk av vårdgivare och omfattas av vår vårdgaranti där du blir garanterad behandling inom 14 dagar. Att få snabb hjälp och träffa rätt specialist direkt är viktigt för att bli frisk snabbare och undvika lång sjukskrivning.

Däremot ingår inte ersättning för förlorad inkomst vid sjukdom, så kallad sjukersättning.