Information till företaget gällande förmånsskatt för sjukvårdsförsäkring

Hur påverkas vi som företag?

För företagen slopas det tidigare avdragsförbudet. Detta innebär att företagen nu får göra avdrag för den kostnad de har för sjukvårdsförsäkringen.

Hur påverkas mina anställda?

De anställda skall förmånsbeskatta för 60% av sjukvårdsförsäkringens pris. Detta innebär att 60% av premien skall läggas på årslönen och skall inkomstbeskattas. Hur mycket detta påverkar den anställda beror på vilken skattesats de betalar.

Kan vi som företag påverka skatten för våra anställda?

Det som ändrar förmånsvärdet är kostnaden för försäkringen. Att sänka kostnaden för försäkringen är alltså det som företaget kan göra. Detta kan man göra genom att t.ex. välja en mer begränsad försäkringsmodell, höja självrisken, ålägga försäkringen med remisskrav osv.

Varför bör vi ha kvar förmånen för våra anställda?

Att erbjuda sina anställda sjukvårdsförsäkring är en stor fördel både för den anställda men också för ditt företag då ni kan minska på långa och kostsamma sjukskrivningar för dina anställda. Välmående och motiverande personal är det viktigaste för ett framgångsrikt företag.

Detta ingår bland annat:

 • Inga långa vårdköer samt tillgång till privatvård
 • Terapi och psykologer
 • Specialistvård och operation
 • Rådgivning och hjälp med vårdplanering
 • Rehab m.m.
 • Vad ingår i sjukvårdsförsäkringen?

  Försäkringen är en förmån som gynnar både dina anställda och företaget.

  Mer om sjukvårdsförsäkring
 • Hur påverkas jag som anställd?

  Här svarar vi på frågor och svar gällande det nya beslutet om förmånsbeskattningen.

  Läs mer
 • Har du fler frågor?

  Ta gärna kontakt med oss för mer information eller frågor om förmånsbeskattningen. 

  Kontakta oss