Är individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring förmånspliktig?

Ja den är förmånspliktig.

Om en arbetsgivare betalar för en frivillig sjuk- och olycksfallsförsäkring till en anställd blir försäkringskostnaden förmånspliktig eftersom en sådan försäkring är att betrakta som en förmån.