Frågor och svar om sjukvård och olycksfall

Försäkring för dig och företagets anställda
Har du funderat på vilket skydd du har på jobbet om en olycka inträffar eller om du blir sjuk. Många företag har ett försäkringar som gäller för alla medarbetar, men ibland saknas information om vad det innebär för dig som anställd.

Fler frågor och svar