Frågor och svar om sjukvård och olycksfall

Försäkring för dig och företagets anställda
Har du funderat på vilket skydd du har på jobbet om en olycka inträffar eller om du blir sjuk. Många företag har ett försäkringar som gäller för alla medarbetar, men ibland saknas information om vad det innebär för dig som anställd.

Fler frågor och svar

Täcker försäkringen vaccinationer?

Fråga:
Jag är försäkrad genom mitt jobb. I januari ska jag åka på semester i två veckor. Kan jag vaccinera mig genom If och använda mig av den förmånen?

Svar:
Nej, det finns inget försäkringsskydd som täcker vaccination. Om du behöver råd inför din vaccinering kan du får det via sjukvårdsrådgivningen.

Vad kostar det att medförsäkra min make?

Priset för en medförsäkrad beräknas på samma sätt som för den huvudförsäkrade personen.

I större företag med många anställa erbjuds ett enhetspris per anställd, då gäller samma pris även för den medförsäkrade.

I mindre företag baseras priset på den anställdes ålder. Pris för en medförsäkrad beror i dessa fall också på den medförsäkrades ålder.

Är individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring förmånspliktig?

Frågat av Susanne

Fråga:
Jag jobbar som revisor och en av mina kunder har tecknat en individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring åt en av sina anställda. Är denna försäkring förmånspliktig för den anställde?

Svar: 
Om en arbetsgivare betalar för en frivillig sjuk- och olycksfallsförsäkring till en anställd blir försäkringskostnaden förmånspliktig eftersom en sådan försäkring är att betrakta som en förmån.

Sjukvården i Sverige är ju jättebra, varför behöver vi försäkring?

Även om den allmänna sjukvården i Sverige är bra så är väntetiden till många vanliga operationer flera månader lång. Det är ett stort avbräck för företaget om en duktig anställd är borta i flera månader.

Det finns också statistik som visar att företagets sjukfrånvaro minskar med mer än 20 % om företaget har sjukvårdsförsäkring, beroende på att den som behöver en operation kan börja arbeta mycket tidigare. Om dina anställda har sjukvårdsförsäkring så blir det betydligt kortare väntetid för operation.

Kan avbrottsförsäkringen ge ersättning även om jag inte tar ut lön?

Frågat av Inger

Fråga:
Hej! Jag har startat ett eget företag där jag har anställt en person med avtalad lön, men jag tar själv inte ut någon lön ännu. Kan jag då få ersättning, om jag tecknat avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga, vid eventuell skada som gör att jag inte själv kan arbeta och då behöver anställa en ersättare under min sjukdomstid?

Svar: 
Hej Inger! Ja, avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga kan även täcka kostnader för ersättare, även om du själv inte tar ut lön någon lön. Försäkringen ersätter även fasta kostnader, t.ex. lokalhyra, kostnader för el m.m.