Hur påverkas jag som anställd av förmånsskatt för sjukvårdsförsäkring?

Regeringen beslutade från och med 1 juli 2018 att du som anställd måste betala förmånsskatt om det är så att du har en sjukvårdsförsäkring via ditt jobb. Bakgrunden till beslutet är att regeringen anser att skatteintäkterna kommer att kunna bidra till att den offentliga vården kan stärkas.

Hur påverkas jag som anställd?

Din arbetsgivare kommer att ta upp 60% av sjukvårdsförsäkringens pris som förmånsvärde.  Förmånen läggs på lönen och du betalar marginalskatt på förmånen.

Vad kommer det kosta?

I förhållande till sjukvårdsförsäkringens trygghet och många förmåner är kostnaden marginell. För de flesta personer handlar det om cirka 100 kronor per månad.

Vad är förmånerna med denna försäkring?

  • Inga långa vårdköer ochtillgång till privat sjukvård.
  • Terapi och psykologer
  • Specialistvård och operation
  • Rådgivning och hjälp med vårdplanering
  • Rehab m.m.

Har du frågor eller vill veta mer om hur detta påverkar dig?

Kontakta oss på 0771 - 56 00 00.