Gäller företagets sjukvårdsförsäkring under föräldraledighet och VAB?

Frågat av Cecilia

Fråga:

Jag har sjukvårdsförsäkring via min arbetsgivare och kommer att vara föräldraledig under det kommande året. Jag undrar om försäkringen gäller även när jag är hemma med mitt barn och inte jobbar? Och vad gäller när jag tillfälligt är hemma för vård av sjukt barn (VAB)?

Svar:

Hej Cecilia,

Ja, din sjukvårdsförsäkring gäller under tiden du är hemma och är föräldraledig eller tillfälligt tar hand om ditt barn, under förutsättning att du eller din arbetsgivare fortsätter att betala försäkringen. Kontrollera gärna med din arbetsgivare vad som gäller för just dig.

Observera att sjukförsäkringen gäller för dig, och eventuellt medförsäkrade familjemedlemmar, men inte för ditt barn. Via samarbetsavtal med föreningar och medlemsorganisationer, t.ex. Unionen och Företagarna, erbjuds ofta bra försäkringslösningar för hela familjen.