Gäller företagets sjukvårdsförsäkring under föräldraledighet och VAB?

Ja, den gäller så länge försäkringen betalas.

Dina anställdas sjukvårdsförsäkring gäller under tiden de är hemma och är föräldralediga eller tillfälligt tar hand om sina barn, under förutsättning att du som arbetsgivare eller den anställda fortsätter att betala för försäkringen.