Är kostnaden för en sjukvårdsförsäkring avdragsgill?

Ja, kostnaden för sjukvårdsförsäkring är avdragsgill.

Kostnaden för en sjukvårdsförsäkring är avdragsgill. Det innebär att företag får göra avdrag för kostnaden för försäkringen som de köpt till de anställda.

Efter att förmånsskatten på sjukvårdsförsäkringar infördes i juli 2018 förtydligade Skatteverket i ett ställningstagande att en sjukvårdsförsäkring i regel består till 40% av rehabilitering och förebyggande behandling. Den delen är skattefri. Övriga delen av försäkringen ska däremot förmånsbeskattas med 60% och innebär bl.a. kostnader för läkemedel, operation och vård på sjukhus.

Ifs sjukvårdsförsäkring för företag har sedan 2013 haft denna utformning, det vill säga att rehabilitering och förebyggande behandling utgör 40% av försäkringen och resterande utgör 60%. Det kan därför för ert företag vara möjligt att begära omprövning av er taxering och då få dra av kostnaderna för sjukvårdsförsäkringen även retroaktivt i upp till sex år tillbaka. Kontakta Skatteverket om ni önskar veta mer om detta.

  • Sjukvårdsförsäkring

    Att snabbt få en diagnos och behandling gör att sjukfrånvaron minskar. Du får hjälp snabbt och behanling inom 14 dagar.

    Läs mer om sjukvårdsförsäkring
  • Vårdplaneringen

    Få information om hur du kan använda sjukvårdsförsäkringen och läs mer om vilka typer av besvär du kan söka hjälp för.

    Så fungerar vårdplaneringen

Pris på försäkring

Börja med att fylla i ditt organisationsnummer.

Använd rätt format för organisationsnummer
Jag har inget org.nummer