Kan företagets sjukvårdsförsäkring gälla anställd som gått i pension?

Nej, inte om personen gått i heltidspension.

Huvudregeln är att personen måste vara anställd för att omfattas av försäkringen. En person som går i deltidspension men behåller sin anställning i företaget omfattas fortsatt av försäkring om denne tar ut mindre än 50% allmän pension.