Kan företagets sjukförsäkring gälla anställd som gått i pension?

Ja, det är möjligt. Medarbetaren eller dennes arbetsgivare kan kontakta If och erbjudas en så kallad Fortsättningsförsäkring. Fortsättningsförsäkringen gäller med samma villkor som den sjukvårdsförsäkring du har via arbetsgivaren. Däremot blir priset en annan och beror på ålder vid pensionstillfället. Mer upplysningar kan du få hos din kontaktperson eller genom att kontakta kundservice.