Anmäl trasig eller stulen hemelektronik

Börja med att göra en skadeanmälan online, om din hemelektronik är trasig eller blivit stulen. Vi guidar dig till rätt hjälp.

  • Vår onlineanmälan får höga betyg
  • Anmäl när det passar dig
  • Du kan bifoga bilder och dokument, om du vill
Jag vill börja anmäla

Innan du gör din anmälan

Börja med att titta om du har en gällande garanti för det som har gått sönder. Finns en gällande garanti vänder du dig till företaget där produkten är köpt för att göra en reklamation.

Om det inte finns garanti eller om du inte får ersättning vid reklamationen gör du en skadeanmälan till oss. Vi kan hjälpa dig snabbare om du uppger produktens märke och modell, inköpsdatum och inköpspris när du gör anmälan. Du kan göra din anmälan även om du inte har dessa uppgifter tillgängliga.

Så ersätts hemelektronik

Du kan få ersättning för hemelektronik som blivit stulen eller gått sönder vid åsknedslag eller kortslutning. Det är din hemförsäkring som kan ge ersättning. För att få ersättning om du till exempel råkat tappa något så det skadats behöver du ha allriskförsäkringen Otur. Några exempel på vad som räknas som hemelektronik är tv, kamera, högtalare eller annan ljud- och bildanläggning. 

  • I första hand ersätter vi reparationen om reparationskostnaden är lägre än värdet på det trasiga föremålet. 
  • Du betalar en del av kostnaden själv, det vill säga självrisk. Du kan se vilken självrisk du har på Mina sidor.
  • Du får ersättning med vad det kostar att köpa en ny motsvarande vara och om varan är yngre än ett år görs inget åldersavdrag. Med tiden minskar värdet på hemelektronik och därför görs ett åldersavdrag efter ett års ålder.

Ersättningstabell för hemelektronik

Föremålets ålder
Ersättning 
Kamera

Ersättning
Övrigt
Yngre än 1 år
100 % 100 %
1 år
80 % 80 %*
2 år
65 % 65 %
3 år
50 % 55 %
4 år
40% 45 %
5 år
30 % 35 %
6 år
20 % 25 %
7 år och äldre
20 % 20 %

* Inget åldersavdrag de första två åren med Stor Hem- och Stor Villaförsäkring

Om reparation inte är möjlig eller varan är stulen och du har Stor Hem- eller Stor Villaförsäkring får du ersättning utan avdrag för ålder på varan. Detta gäller om du köper en ny vara inom sex månader från skadetillfället. (Gäller för värden markerade med * i tabellen)