Tandskada hos barn

Om ditt barn ramlat och slagit i tänderna ska ni besöka tandläkaren för att få munnen undersökt. Gör det även om det verkar vara en lindrig skada.

Ansvarsförbindelse om att vi ersätter skadorna

Vår erfarenhet är att skadorna i de flesta fall läker bra och att barnet inte får några problem senare i livet. Det är ändå viktigt att du som har barnförsäkring hos oss anmäler händelsen med engång.

När du anmäler tandskadan får du ett skriftligt löfte om att vi ersätter tandvårdskostnaderna för skador från olycksfallet om det blir aktuellt efter barnets 20-årsdag.​ Du anmäler snabbt och enkelt genom att fylla i formuläret nedan.

Tandvård för barn är gratis tills de fyller 20 år, efter det kan försäkringen behövas. Barnförsäkringen gäller till och med barnets 25-årsdag.

Försäkring genom skola och förskola

De flesta kommuner, skolor och förskolor har olycksfallsförsäkring som gäller om barnen skadas under skoltid. I en del kommuner gäller olycksfallsförsäkringen även under fritiden. Anmäl olycksfallet till skolans försäkringsbolag och till oss.

Skadeanmälan tandskada

Barnets personnummer *
Ange försäkringsnummer

Vi kan ge dig bättre service om du fyller i försäkringsnumret. Du hittar det i försäkringsbrevet och på Mina sidor.

Beskriv kortfattat hur olyckan gick till *
Ange tandläkarmottagning
Ange vilken/vilka tänder som är skadade

Ibland kan det vara svårt att veta exakt vilken tand eller vilka tänder som är skadade men beskriv så gott du kan.

Har det uppkommit andra skador i samband med det som inträffat?

Beskriv kortfattat vilken/vilka typ av skador

Kontaktuppgifter till en förälder

Förälderns för- och efternamn
Förälderns mejladress *
Förälderns telefonnummer *
* Obligatoriskt fält
Formuläret skickas... Formuläret skickas...

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och övrig dataskydds- och försäkringslagstiftning. Här kan du läsa om vår hantering av personuppgifter.