Tandskada på barn

Om ditt barn ramlat och slagit i tänderna ska ni besöka tandläkaren för att få munnen undersökt. Gör det även om det verkar vara en lindrig skada.

Anmäl skada

Ansvarsförbindelse om att vi ersätter skadorna

Vår erfarenhet är att skadorna i de flesta fall läker bra och att barnet inte får några problem senare i livet. Det är ändå viktigt att du som har barnförsäkring hos oss anmäler händelsen på en gång.

När du anmäler tandskadan får du ett skriftligt löfte om att vi ersätter tandvårdskostnaderna för skador från olycksfallet om det blir aktuellt efter barnets 20-årsdag.​ Du anmäler snabbt och enkelt genom att fylla i formuläret nedan.

Tandvård för barn är gratis tills de fyller 20 år, efter det kan försäkringen behövas. Barnförsäkringen gäller till och med barnets 25-årsdag.

Försäkring genom skola och förskola

De flesta kommuner, skolor och förskolor har olycksfallsförsäkring som gäller om barnen skadas under skoltid. I en del kommuner gäller olycksfallsförsäkringen även under fritiden. Anmäl olycksfallet till skolans försäkringsbolag och till oss.